Cookies på webbplatsen

Vår hemsida använder cookies i syfte att samla in statistik om hur vår hemsida används. Denna statistik använder vi för att förbättra funktioner och innehållet på vår hemsida genom att vi bland annat ser hur många som besöker hemsidan och vilket innehåll som flest personer klickar på/tar del av, etc. Statistiken samlas in i anonymiserat format, vi kan alltså inte identifiera vilka enskilda personer som tagit del av vilken information eller hur enskilda personer rört sig på hemsidan. Detta gör vi med hjälp av olika analysverktyg vilket kan innebära att det företag som tillhandahåller verktyget kan få tillgång till den anonymiserade statistiken.

Hur du kan ta bort och/eller blockera cookies

I de flesta webbläsare accepteras cookies automatiskt, men din webbläsare kan ställas in så att du automatiskt nekar/blockerar cookies. Du kan även radera cookies som redan har lagrats i din webbläsare. Hur detta görs skiljer sig åt mellan olika webbläsare och går att läsa mer om i instruktionerna till webbläsaren alternativt i den hjälpfunktion som finns i de flesta webbläsare. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns på följande hemsida: www.aboutcookies.org.