Artikelbild

Om utvecklingen av Mörby Centrum

Skandia Fastigheters uppgradering av Mörby Centrum har nu resulterat i bland annat en ny centrumgång och flera nya butiker och restauranger har öppnat eller flyttat till nya moderniserade lokaler. Centrumet har även fått en helt ny fasad samt mer inbjudande utemiljöer mot Södra torget och mot Golfvägen.

Inom kort kommer arbetet med den efterlängtade Västra tillbyggnaden att påbörjas. Denna innefattar en yta på 3 000 kvm, anpassad för ett flertal nya butiker och kontor. Under arbetets gång kommer delar av ytan mellan busstorget och centrumet att spärras av och gångstråk kommer att upprättas från centrumet. Tillbyggnaden beräknas vara färdigställd under 2025.

Innan denna tillbyggnad kan påbörjas måste ett lednings- och fiberbyte under Mörbyleden, samt ett bygge av en nätstation genomföras. Det kommer innebära en del markarbeten under Mörbyleden samt mellan Centrumet och Busstorget, vilket också kommer att påverka gångstråken mellan centrumet och Mörbyleden samt Busstorget. Detta beräknas ske under Q1 2024, så att arbetet med västra tillbyggnaden kan påbörjas i Q2.

Läs mer här om vad som händer just nu i projektet >>

Fastigheten har en hög miljöklassning, enligt det internationella certifieringssystemet BREEAM. Läs mer om hållbarhetsaspekterna av projektet här >>