Artikelbild

Om utvecklingen av Mörby Centrum

Skandia Fastigheters sedan länge planerade om- och tillbyggnad av Mörby Centrum är i full gång. Nu pågår en genomgripande renovering av den äldsta delen (den södra delen som byggdes på 60-talet) av Mörby Centrum. Köpcentrumanläggningen får en helt ny fasad, ny interiör plus inbjudande utemiljöer. Det aktuella projektet som gäller ”60-talsdelen” omfattar cirka 20 000 kvadratmeter butiks- och kontorslokaler.

I år startas ytterligare en etapp startas där köpcentret byggs ut med cirka 4 000 kvadratmeter. Här skapas både nya butikslokaler och kontor, som beräknas vara färdigställda under 2025.

Fastigheten har en hög miljöklassning, enligt det internationella certifieringssystemet BREEAM. . Läs mer om hållbarhetsaspekterna av projektet här.