Mörby Centrum under utveckling

Skandia Fastigheters sedan länge planerade om- och tillbyggnad av Mörby Centrum är i full gång. Nu pågår en genomgripande renovering av den äldsta delen (den södra delen som byggdes på 60-talet) av Mörby Centrum. Köpcentrumanläggningen får nu en helt ny fasad, ny interiör plus inbjudande utemiljöer. Det aktuella projektet som gäller ”60-talsdelen” omfattar cirka 20 000 kvadratmeter butiks- och kontorslokaler.

Det finns även planer på att bygga ut Mörby Centrum med ca 40 000 kvm, varav ca 10 000 kvadratmeter butikslokaler.

Färdigställt: Södra kontorshuset och nytt P-hus
Ett åtta våningar högt kontorshus står sedan 2017 vid köpcentrumets södra entré. Parkeringsmöjligheterna har utökats med ett nytt parkeringshus som invigdes 2018. Totalt finns det nu 850 p-platser i P-huset.
Fastigheten har en hög miljöklassning, enligt det internationella certifieringssystemet BREEAM. Läs mer om hållbarhetsaspekten av projektet här.