Artikelbild

Högt ställda hållbarhetsmål

Långsiktighet präglar allt vi gör i förnyelsen av området och fastigheterna i Danderyds Centrum. De ska göra så litet miljömässigt avtryck som det går, samtidigt som de ska vara hållbara för våra hyresgäster och besökare. Därför är vi måna om att ta vårt ansvar från början till slut.

För att säkerställa att vi alltid arbetar enligt devisen ovan har Skandia Fastigheter beslutat att miljöcertifiera alla om- och nybyggnationer. Köpcentrumbyggnaden och kontorshusen i Danderyds Centrum kommer att certifieras enligt det internationella systemet BREEAM. Det är ett av de mest omfattande på marknaden och väger inte bara in produktion, utan även byggprocessen och byggnadens relation till omgivningen.

Med tio viktade betygskriterier ger BREEAM en bred bedömning av en fastighets olika miljö- och hållbarhetsaspekter. Det görs inom kategorierna energianvändning, avfallshantering, påverkan på närmiljön, närhet till kommunikationer och byggmaterial.

Läs mer om BREEAM

Mörby hållbarhet bild.png