Artikelbild 19 feb 2018

LEGO-modell visar framtidens Danderyds Centrum

Om- och tillbyggnaden av Mörby Centrum är i full gång. En 3,5 meter lång LEGO-modell har tagits fram för att visualisera framtidens Danderyds Centrum. Modellen är byggd av Gabriel Bremler, professionell LEGO-byggare på Bremlerbrick, på uppdrag av Skandia Fastigheter.

Med hjälp av 3D-modeller, fasadritningar och renderade arkitektbilder har en kopia av det framtida Danderyds Centrum byggts i LEGO. Modellen står nu på Skandia Fastigheters centrumledningskontor i Mörby Centrum.

­– Den kommer att visas flitigt för potentiella butiks- och kontorshyresgäster, som med hjälp av modellen får en realistisk, tredimensionell bild av hur centrumet kommer att se ut i framtiden, säger Håkan Larsson, centrumchef Mörby Centrum.

– Modellen innehåller 36 000 LEGO-bitar och bygget har pågått sedan november 2017. Den största utmaningen var alla vinklar i projektet, samt att anpassa den stora modellen i flera mindre moduler för lättare hantering, säger Gabriel Bremler, professionell LEGO-byggare på Bremlerbrick.

Skandia Fastigheter har tidigare samarbetat med Bremlerbrick som 2013 byggde en LEGO-modell av kvarteret Sveavägen 44. Den modellen finns att beskåda i ljusgården på Sveavägen 44.

Från Mörby Centrum till Danderyds Centrum

Dagens köpcentrum utökas med 18 000 kvadratmeter, en helt ny fasad samt interiör med generös takhöjd och inbjudande utemiljöer. Det blir en modern boutique-galleria med ett breddat butiksutbud, som rymmer både sällanköps- och dagligvaror samt attraktiva restauranger och service.

Två nya kontorshus om totalt 20 000 kvadratmeter kommer att flankera köpcentrumbyggnaden, och tre bostadshus uppförs inom centrumområdet. Samtidigt får Mörby Centrum ett nytt varumärke, där det nya namnet blir Danderyds Centrum. Köpcentrumet kommer att vara öppet med ordinarie öppettider under hela projektet.

Det södra kontorshuset börjar bli klart och de första hyresgästerna har redan flyttat in. I samband med den första etappen utökas även parkeringsplatserna genom ett parkeringshus som uppförs på andra sidan E18, med access till köpcentrumet via en gångbro.

Fastigheten kommer att få en hög miljöklassning, enligt det internationella certifieringssystemet BREEAM.

För mer information kontakta:

Håkan Larsson, centrumchef Mörby Centrum
hakan.larsson@skandiafastigheter.se, 08-573 656 70

Bo Jansson, fastighetschef Köpcentrum och Bostäder
bo.jansson@skandiafastigheter.se, 08-573 656 50