Artikelbild 20 sep 2021

Bygginfo september-oktober

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidplan

 • Fasadarbeten pågår mot E18. Beräknas klart i slutet av september.
 • Fasadarbeten pågår mot Golfvägen. Beräknas klart i november.
 • Rivning av ”Posthuset” vid södra torget pågår vardagar kl. 7-17. Beräknas klart i november.
 • Fasadarbeten vid södra torget pågår. Beräknas klart i december.
 • P-däck mot Mörbyplan stängdes i slutet av juli. JM ska bygga ytterligare ett bostadshus och p-däcket ska rivas under hösten. Rivningen ska vara klar i december.
 • Arbetet med ny varuinlastning under E18 har påbörjats. Arbetet beräknas pågå i cirka ett år. Efter det kommer den gamla varumottagningen att rivas. Det arbetet beräknas klart våren 2023.
 • Evakueringslokalen (fd ICA) som Systembolaget lämnade i juni, kommer att användas som evakueringslokal under hela 2022. Efter det ska lokalen iordningsställas för ny hyresgäst för planerad invigning hösten 2023.
 • Under hösten byggs lokalerna om för Elgiganten, Mörby Blomsterhandel och Mörby Sko-, Kem- och Nyckelservice. Mörby Sko-, Kem- och Nyckelservice har tillfälligt flyttat till en lokal på våning 3 bredvid Åhléns.
 • Det mesta av arbetet med golvet och taket mellan södra entrén och Elgiganten (våning 4) är klart. Det återstår dock en del arbeten vid södra entrén.
 • När det gäller den norra utbyggnaden av Mörby Centrum så är inget beslut taget än så länge, så vi vet inte om och när det i så fall kommer att ske.
 • Lokalerna där Danderyds Bibliotek tidigare låg byggs om för Danderyds Kommun.
 • Det pågår arbeten i trapphuset vid hiss 13.
 • Hiss 13 (glashissen) kommer att genomgå en totalrenovering senare i höst. Arbetet med hissen kommer att pågå från och med vecka 47 och med vecka 4 nästa år. Under denna tid kommer det inte gå att använda hissen.
 • Byte av entréparti vid utgången mot Golfvägen från ”Thelinstrappen” sker under september.
 • Arbeten pågår vid södra entrén. I början av september startade plåtarbeten som blir klart under september.
 • I mitten av september monteras en luftluss med skjutdörr vid södra entrén.

 

Hyresgästanpassningar mm

Inne i fastigheten pågår hyresgästanpassningar i lokaler för både nya och befintliga hyresgäster.

 • Elgiganten har flyttat till lokalen där Kicks tidigare låg.
 • Danderyds Kommun har fått ny entré mellan MåBra och Apoteket Eken (våning 4). Samma entré används för att komma till Danderyds Bibliotek.
 • Mörby Blomsterhandel kommer att få ny butikslokal bredvid sin nuvarande lokal.
 • Mörby Sko-, Kem- och nyckelservice kommer att få en ny lokal som skapas mitt emot Lekia efter att Elgiganten har flyttat till sin nya lokal.
 • Danderyds Begravningsbyrå har flyttat till nya lokaler på Golfvägen 4.
 • Lokalen där Danderyds Bibliotek tidigare låg iordningsställs till kontor för Danderyds Kommun.

Begravningsbyrå.jpg

Danderyds Begravningsbyrå har flyttat till sina nya fina lokaler på Golfvägen 4. Byggplank med information om deras flytt har satts upp framför "Posthuset" som ska rivas för att skapa ett större torg vid södra entrén.

 

Södra torget

Södra torget.JPG

Byggnaderna som är markerade med orange håller på att rivas.

 • Den låga byggnaden (det så kallade ”Postenhuset” vid södra torget) där Mörby Tobak tidigare låg ska rivas. Byggnaden ska inte ersättas av någon ny byggnad, utan det är torget som kommer att bli större.
 • I mitten av augusti kommer det sättas upp byggplank runt det huset. Rivning kommer att inledas i slutet av augusti.

 

Södra entrén

Södra entrén.JPG

 • Under vecka 33 kommer plåt att monteras runt den nya entrén. Det kommer då att stå en lift på torget.
 • En dörrsluss ska byggas innanför södra entrén.

 

Färre platser i P-huset på grund av arbete med ny varumottagning

I början av september stängdes delar av plan 1 av inför arbetet med den nya varumottagningen. Från och med 20/9 kommer även en stor del av plan 2 i p-huset att stängas av. Från och med november kommer plan 2 att stängas av helt fram till den nya varumottagningen är klar. Vid högt besökstryck kommer det nya p-huset att behöva användas i större utsträckning än vad det gjorts hittills. Vi kommer att ha parkeringsvärdar som hjälper till med hänvisning med mer för besökarna

Avspärrade områden.jpg

Den ljusbruna ytan har spärrats av på plan 1. Den röda ytan kommer att spärras av på plan 2 från och med måndagen 20/9. 

 

Fasaden på Golfvägen och mot E18

Fasadarbeten pågår på Golfvägen och mot E18.

Fasadarbeten.jpg

 

Namnbyte

Det finns inget beslut taget om att byta namn från Mörby Centrum till Danderyds Centrum, men det finns planer på detta. För ca fem år sedan togs det fram ny logotyp och domännamnet registrerades för säkerhets skull. Det är en fastighetsägarfråga.

 

Elgiganten

I början av september hade Elgiganten nyinvigning i sin nya lokal på våning 4.

Sept Elgiganten.jpg

 

Ny entré, mötestorg och nytt Bibliotek hos Danderyds Kommun

I början av september invigde Danderyds Kommun sina nya lokaler. Den nya entrén ligger mellan MåBra och Apoteket Eken vid södra entrén.

Sept kommunen.jpg

 

Övrigt

 • Det mesta av arbetena sker dagtid, men det utförs också arbeten under kvällar och helger.
 • Bygghissarna är stängda och låsta nattetid, förutom vid nattarbeten.
 • Tömning av containrar sker dagtid med kranbil.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare, Projektbyrån, 072-204 49 65

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.