Artikelbild 01 apr 2024

Bygginfo april 2024

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YTTRE BYGGNATION

 

En helt ny entré mot E18
I mitten av april får centrumet en helt ny entré. Då får vi glädjen att välkomna alla besökare från E18-sidan – till en början genom en provisorisk dörr, men när den nya fina fasaden är klar 2025 blir det även en riktig entrédörr och ett nytt välkomnande ansikte mot alla som besöker oss från detta håll. Den slutgiltiga dörren kommer att vara tillgänglighetsanpassad, men tyvärr inte den provisoriska. Hitta rätt genom att följa tydlig skyltning till den nya entrén. Välkommen!

Pressbyrån flyttar ut på busstorget när centrumet växer vidare
Snart startar den sista delen i centrumets pågående förvandling: en utbyggnad om 3 000 kvm med ett flertal nya butiker och kontor samt en ny entré mot busstorget. Under arbetets gång – från och med vecka 19 – får Pressbyrån nya lokaler i form av en paviljong ute på busstorget. Medan den förbereds blir det vissa tillfälliga avspärrningar invid p-platserna på busstorget, vi hänvisar till övriga p-platser utomhus på norra parkeringen och 700 p-platser i p-huset.

Ny plats för taxistoppet när vi förbereder för framtidens centrum
Centrumet kommer att få en till ny klimatanläggning och i samband med det arbetet – från och med 8 april – kommer taxistoppet att flyttas 50 meter, till andra sidan Mörbyleden, längst ner på Gamla Landsvägen.

En skylt med information om den kommande flytten har placerats ut vid nuvarande taxistopp, och när flytten skett kommer en tydlig skylt med information om och hänvisning till den nya placeringen.

Nya tillfälliga gångstråk framför centrumet då ny nätstation för el ska installeras
Centrumet får en ny nätstation för bättre och stabilare eltillförsel. Arbetet, som startar i början av april, tar delar av ytan framför centrumet mot busstorget i anspråk. Den 8 april leds besökare runt bygget till och från Mörbyleden. Den 1 maj utökas byggområdet, med ett gångstråk längs med fasaden, från entrén till Mörbyleden.

Arbetet på Golfvägen går in i ny fas
Arbetet på den delen av Golfvägen som vetter mot centrumet är färdigt och grönskande växtlighet kommer att planteras under våren. Under våren kommer markarbetet att fortsätta mot bostadssidan och en inhägnad yta med byggmaterial kvarstår därför.

 

INRE OMBYGGNATION I CENTRUMET

 

Uppgångarna till centrumet inklusive hissar och trappor får en bokstav för ökad tydlighet
Från och med april får samtliga uppgångar en bokstav. Hissar och trappor i samma uppgång, som går till samma våningar, får samma bokstav. Uppgångarna får olika bokstäver i alfabetisk ordning från söder till norr. För att göra det extra tydligt kommer nuvarande namn att synas tillsammans med bokstaven under en övergångsperiod. Vår förhoppning är att detta ska göra det ännu enklare att hitta rätt i centrumet.

Takarbete för bättre luft och belysning
Ventilation och belysning är viktigt för att göra besöket hos oss ännu behagligare. Just nu satsar vi extra på dessa områden, närmare bestämt i taket utanför MQ och Lindex. För att störa så lite som möjligt under tiden skärmar vi av, men bara där det arbetas för tillfället. Helt klara med detta är vi i månadsskiftet april/maj då vi även flyttar tillbaka bänkar och bord för fler sittplatser i centrumet. Tack på förhand för överseende och tålamod.

Rulltrappornas rum renoveras
Det är inte bara ledningarna i taket, ventilationen och belysningen som ska bli ännu bättre. I rulltrappan och tillhörande vägg mellan våning 3 och 4, intill Elon är arbetet i full gång. Även om trappan stängs av rullar rulltrappan på som vanligt. Renoveringen beräknas vara klar till början på maj, då arbetet ska vara färdigt.

Från mitten på april till mitten av juni kommer även tak och väggar att renoveras i rulltrappan mellan våning 2 och 3. Då kan trappan eller den nedåtgående rulltrappan vara avstängd i perioder, men självklart aldrig samtidigt. Vi hänvisar istället till hissar på våning 2 och 3 under denna period.

Nya fräscha snabbare hissar
Arbetet med att byta ut alla gamla hissar till nya fräscha snabbare pågår. Hiss 4, mellan parkeringsplan 1 och våning 6 är nu utbytt och driftsatt, och i slutet av maj ersätts även hiss 5 av en ny. Helt uppdaterade är vi i slutet av maj, när hiss 9 sätter punkt för en välkommen förbättring av framkomligheten i vårt centrum. Stort tack för allt tålamod och överseende med detta hissbyte.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70