Artikelbild 01 jul 2016

Projektinformation, juli 2016

 

Aktuella moment och förändringar vid Södra Torget
(södra kontorshuset)

 

Vecka 33
Hammarborrning kommer att preliminärt att utföras, vilket kan medföra höjda ljudnivåer.

160705 - 160718
Betongplintar installeras, vilket inte beräknas medföra höjda ljudnivåer.

160711 - 160722
Hissgrop installeras, vilket inte beräknas medföra höjda ljudnivåer.

160719 - 160720
Vatten och avlopp förbereds i grunden, vilket inte beräknas medföra höjda ljudnivåer.

160721 - 160817
Betongarbeten kommer att utföras, vilket inte beräknas medföra höjda ljudnivåer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuella moment och förändringar i samband med
det nya parkeringshuset öster om E18

 

En ny ramp till det befintliga parkeringsgaraget är nu i bruk, med infart under E18.

Rivningsarbeten
Ramperna vid den gamla utvändiga parkeringen samt den utvändiga rampen mellan plan 1 och 2 i det befintliga garaget kommer att rivas. Samtidigt tas rivningsmassor bort från den gamla macken. Dessa arbeten beräknas vara slutförda under vecka 28.

Byggnation av parkeringshuset
Under vecka 29 kommer byggentreprenören att påbörja markarbeten samt omläggning av vattenledning. Eventuellt startar omläggningen av vattenledningen något senare.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare Projektbyrån, 072-204 49 65
Thomas Sjöström, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 68 02

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.