Artikelbild 01 dec 2016

Projektinformation, december 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuella moment och förändringar vid Södra Torget
(södra kontorshuset)

Resning av kontorshusets stomme kommer att fortgå under november och detta innebär:

  • Ett byggplank kommer att sättas upp runt byggarbetsplatsen.
  • Fyra till sju tunga transporter per dag.
    Under leveranstillfällena kommer JM att ha flaggvakt vid in- och utfarten för att det ska vara säkert och smidigt.
  • Följande aktiviteter kan medföra höjda ljudnivåer: Användning av en mobil byggkran, svetsning samt kontinuerlig användning av slagborr, användning av visselpipa när betongelement lyfts och användning av kompressor om det kommer snöfall under december.

Dessa arbeten pågår 07-18 måndag till torsdag och 07-16 fredag. 3-4/12 samt 17-18/12 sker även helgarbete, 07-18.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuella moment och förändringar i samband med
det nya parkeringshuset öster om E18

 

  • Sprängningar kommer att genomföras även under december. Om detta medför avstängning av E18 så gäller sprängtiderna 10.00 och 14.00, med flaggvakter vid alla tillfartsvägar. Även sprängningar med mindre intensitet och högre frekvens kommer att genomföras, där man inte behöver stänga av E18. Dessa utförs med fria intervall 08-16.
  • En byggkran kommer att ställas upp på området och ett plank kommer att uppföras runtom. I samband med detta har trafikomläggning skett för gång-, cykel- och bilväg.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunens arbeten vid nya busstorget

 

  • Danderyds kommun kommer att fortsätta sitt arbete med ledningsomläggning vid nya busstorget under december.
  • Infarten till den gamla busshållplatsen kommer fortsatt att vara avstängd, och gångstråket leds om.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare södra kontorshuset, Projektbyrån, 072-204 49 65
Johan Lönn, projektledare östra parkeringshuset, Projektbyrån, 070-635 23 86
Mahbod Kabirifar, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 63 14
Mikael Nydahl, teknikchef/projekteringsledare parkeringshuset,
In3prenör, 072-856 31 30

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.

För information om byggarbeten vid busstorget, kontakta Richard Nilsson på Danderyds Kommun:
richard.nilsson@danderyd.se.