Artikelbild 08 feb 2021

Bygginfo februari

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyresgästanpassningar mm

Inne i fastigheten pågår hyresgästanpassningar i lokaler för både nya och befintliga hyresgäster.

 • Systembolaget har tillfälligt att flytta till f.d. ICA:s lokaler under tiden för ombyggnation av deras lokal. Återflytt och invigning sker i juni.

  Systembolaget.jpg

 • Åhléns kommer bli ombud för PostNords posthantering. Preliminär start 17/3.
 • Kicks stängde sin butik under januari. Deras lokal kommer att delas upp för två olika verksamheter.
 • Mörby Tobak kommer tillfälligt att flytta till lokalerna där ICA tidigare hade sin posthantering.
 • I fd Teknikmagasinets lokaler pågår iordningsställande för en ny hyresgäst Cutie Care som planerar att öppna i slutet av mars.
 • Coozie har stängt sin butik. . Det finns en tilltänkt hyresgäst för den lokalen, men avtal är inte klart.

 

Hiss 4/5 och 6/7

 • Hissarna 4/6 och 6/7 håller på att renoveras. Arbetet beräknas pågå i ca en månad. Alla hissar kommer inte att renoveras samtidigt, så det finns alltid någon hiss att använda.

 

Hiss 13 "Glashissen"

 • Byggarbeten sker i trapphuset till hiss 13 under februari.

 

"Butiksgatan" (plan 4)

 • Renoveringen av taket och golvet mellan Elgiganten och södra entrén kommer pågå till sommaren. 

Takarbeten.jpg
Takarbeten har inletts i gången mellan Pagelle och Thelins.

 

Södra torget och södra entrén

 • I och med ombyggnationen vid södra entrén är delar av södra entrén avstängd.
 • En skjutdörr till södra entrén är beställd, men vi vet inte när den kommer levereras.
 • Arbeten pågår med att bygga lokaler till Danderyds Kommun ovanför södra entrén.

 

Fasaden mot E18

 • Ytan mellan E18 och centrumfasaden kan komma att användas som uppställningsplats för till exempel kranbil. Vid behov kommer flaggvakter finnas på plats.
 • En mindre yta utanför Södra kontorshusets lastplats kommer användas av projektet för avlastning av material och uppställning av avfallskärl.
 • Fasadarbeten på den nedre delen fasaden mot E18 kommer att pågå.

 

Störningstider mm

Att totalrenovera ett centrum låter en del men vi försöker att styra vissa extra störande arbeten som till exempel borrning i betongstommen och bilning till vissa tider.

 • Störande arbeten är tillåtna fram till kl 09 samt mellan kl 12-13.
 • Arbeten som kan störa kontor är tillåten efter kl 17.
 • Arbeten som kan störa butiker är tillåten efter kl 19.
 • Det är inte tillåtet att arbeta efter kl 10 på ”butiksgatan” på plan 4. Enstaka material och sop-transporter tillåts under centrumets öppettider.

(Centrumledningen godkänner undantag emellanåt för brådskande arbeten).

 

Övrigt

 • Det mesta av arbetena sker dagtid, men det utförs också arbeten under kvällar och helger.
 • Bygghissarna är stängda och låsta nattetid, förutom vid nattarbeten.
 • Tömning av containrar sker dagtid med kranbil.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare, Projektbyrån, 072-204 49 65

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.