Artikelbild 20 apr 2020

Bygginfo april

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyresgästanpassningar mm

Inne i fastigheten pågår hyresgästanpassningar i lokaler för både nya och befintliga hyresgäster.

 • Good Food har tillfälligt stängt sin restaurang och planerar att öppna igen i september.
 • Danderyds Bibliotek öppnade 14/4.
 • Välkomstcenter i Danderyd kommer inom ett par veckor att flytta tillbaka till biblioteket.
 • Frisörerna har tillfälligt flyttat till fd Synoptiks lokal och kommer flytta tillbaka under vecka 18
 • Swedbank öppnade i sin nyrenoverade lokal 14/4
 • Synsam flyttar tillbaka till nyrenoverad lokal under v16. Nyinvigning 17/4.
 • Stjärnurmakarna öppnade i sin nyrenoverade lokal 14/4
 • Apoteket Ekens lokaler håller på att hyresgästanpassas, arbetet utförs i etapper.
 • Fix My Phone har tillfälligt flyttat till ytan mellan Lyxx och bankomaterna. När arbetena med södra entrén är klara i början av september kommer de att flytta tillbaka.
 • Södra entrén kommer i slutet av april/början av maj att förändras i och med omläggning av arbetsområdet till galleriagångens västra sida (mot MåBra och Apoteket Eken).

 

Golfvägen

 • I april kommer en ny gångväg att öppnas upp till entrén på Golfvägen 4B.
 • Lastplatsen på Golfvägen 6 utanför Välkomstcenters tillfälliga lokal används vid behov för uppställning av kranbil för lyft av byggmaterial upp på och över taket. Detta kan komma att begränsa framkomligheten på gatan. För att fotgängare och cyklister tryggt ska kunna passera kommer flaggvakter finnas på plats. Framkomlighet med bil till Golfvägens nedre del kommer vid dessa tillfällen vara mycket eller helt begränsad.
 • Tömning av containrar sker dagtid med kranbil.
 • Bygghissarna är stängda och låsta nattetid.

 

Fasaden mot E18

 • På ytan mellan E18 och fasaden kommer t ex kranbil och pump-/sugbil periodvis att ställas upp. Vid behov kommer flaggvakter finnas på plats.
 • En mindre yta utanför Södra kontorshusets lastplats kommer vid behov att användas av projektet för t ex avlastning av material och uppställning av avfallskärl.

 

Södra entrén och södra torget

 • Leveranser till projektet sker främst på Golfvägen och mot E18. Undantagsvis kan leveranser också ske via södra torget. I första hand sker dessa leveranser innan kl 10.

 

Störningstider mm

Att totalrenovera ett centrum låter en del men vi försöker att styra vissa extra störande arbeten som till exempel borrning i betongstommen och bilning till vissa tider.

 • Borrning är tillåten fram till kl 09 samt mellan kl 12-13.
 • Arbeten som kan störa kontor är tillåten efter kl 17.
 • Arbeten som kan störa butiker är tillåten efter kl 19.
 • Det är inte tillåtet att arbeta efter kl 10 på ”butiksgatan” på plan 4. Enstaka material och sop-transporter tillåts under centrumets öppettider. (Centrumledningen godkänner undantag emellanåt för brådskande arbeten)

 

Övrigt

 • Det mesta av arbetena sker dagtid, men det utförs också arbeten under kvällar och helger.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare, Projektbyrån, 072-204 49 65

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.