Artikelbild 01 nov 2016

Projektinformation, november 2016

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eventuella arbeten med höjda ljudnivåer sker mellan 07.00 - 17.00. Avvikelser redovisas nedan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuella moment och förändringar vid Södra Torget
(södra kontorshuset)

Resning av kontorshusets stomme kommer att fortgå under november och detta innebär:

 • Fyra till sju tunga transporter per dag.
  Under leveranstillfällena kommer JM att ha flaggvakt vid in- och utfarten för att det ska vara säkert och smidigt.
 • Användning av en mobil byggkran, vilket kan medföra höjda ljudnivåer.
  Måndag den 28/11 är parkeringen intill byggarbetsplatsen stängd till 16.00, då byggkranen ska mastas på.
 • Kontinuerlig användning av slagborr, vilket kan medföra höjda ljudnivåer.
 • Användning av visselpipa när betongelement lyfts.
 • Användning av kompressor om det kommer snöfall under november. Detta kan medföra höjda ljudnivåer.

Dessa arbeten pågår 07-18 måndag till torsdag och 07-16 fredag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuella moment och förändringar i samband med
det nya parkeringshuset öster om E18

 

 • Arbetet med att lägga om vattenledningen kommer att fortsätta under november, vilket innebär sprängning. Om detta medför stängning av E18 så gäller sprängtiderna 10.00 och 14.00, med flaggvakter vid alla tillfartsvägar.
 • Arbeten med att gjuta plintar, kranfundament och hissgrop medför höjda ljudnivåer mellan 07 och 16.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunens arbeten vid nya busstorget

 

 • Kommunen kommer att fortsätta sitt arbete vid nya busstorget med start vecka 44. Befintlig busshållplats flyttas då till det nya hållplatsläget. Infart till nuvarande hållplats kommer att stängas av och gångstråket leds om.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare södra kontorshuset, Projektbyrån, 072-204 49 65
Johan Lönn, projektledare östra parkeringshuset, Projektbyrån, 070-635 23 86
Mahbod Kabirifar, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 63 14
Mikael Nydahl, teknikchef/projekteringsledare parkeringshuset,
In3prenör, 072-856 31 30

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.

För information om byggarbeten vid busstorget, kontakta Richard Nilsson på Danderyds Kommun:
richard.nilsson@danderyd.se.