Artikelbild 01 jan 2018

Bygginfo januari 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ombyggnadsprojektet "60-talsdelen"

 

Golfvägen

  • Planering och förberedelser pågår för att utöka ytan för byggetablering.
  • Tömning av containers utförs dagtid vid behov. Container för brännbart lämnas inte över natt.
  • Det är främst dagtid på vardagar som det går arbetare på taket.
  • Bygghissen är stängd nattetid.
  • Inne i fastigheten pågår rivningsarbeten och färdigställande av evakueringslokaler och för kommande hyresgäster.

 

Golfbanevägen

  • Den före detta parkeringsplatsen på Golfbanevägen har spärrats av. Där påbörjas markarbeten för tillfälliga kontor. Dessa planeras att byggas under februari, för inflytt 1/4.

DC_bygginfo_jan19.jpg

Ungefärlig placering av de tillfälliga kontoren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Övrigt

 

Hyresgästanpassningar

  • Inne i fastigheten pågår renoveringsarbeten i olika lokaler för både nya hyresgäster och för en del befintliga hyresgäster.
  • Vissa typer av arbeten kommer att utföras under kvällar och helger.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare södra kontorshuset, Projektbyrån, 072-204 49 65
Johan Lönn, projektledare östra parkeringshuset, Projektbyrån, 070-635 23 86
Mahbod Kabirifar, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 63 14
Rikard Pegel, projektchef parkeringshuset,
In3prenör, 070-099 29 04

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.