Artikelbild 17 nov 2017

Projektinformation november 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Östra parkeringshuset

Under november kommer stålstommen för fasaden att monteras från hörnet av trapphuset/hisshall mot hushörnet vid berget. Dessutom fortsätter montering av konsoler för fasaden. Den slutgiltiga fasaden kommer även att börja monteras med början på den sydliga sidan följt av östra, norra och sist den västra. Taket på den låga delen närmast E18 kommer att börja läggas.

Huset kommer fortsatt vara intäkt då måleri- och golvarbeten fortfarande pågår. På de översta två planen kommer det läggas gjutasfalt. Invändigt fortsätter installationsarbetena och de permanenta hissarna kommer börja monteras. Det kommer fortsatt att vara en hel del trafik kring lossningsplatsen, framförallt mån-tor kl 06.30- 19:00.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Södra kontorshuset

Montering av glasfasaden fortsätter under november. Med de glasskivorna som redan är monterade kan man se hur den slutliga produkten kommer att ser ut. En del ställningsarbete kan förekomma i samband med detta arbete.

Det pågår hyresgästanpassningar och slutföring av montage av internt ytskikt. Arbetet inkluderar montering av mattor, målning, kabeldragning, montage av kök till pentryn mm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kvälls- och helgarbeten 


Arbeten på Södra kontorshuset fortsätter även kvällstid och helger, både med invändiga och utvändiga 06:30-19:00.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare södra kontorshuset, Projektbyrån, 072-204 49 65
Johan Lönn, projektledare östra parkeringshuset, Projektbyrån, 070-635 23 86
Mahbod Kabirifar, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 63 14
Rikard Pegel, projektchef parkeringshuset,
In3prenör, 070-099 29 04

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.