Artikelbild 01 mar 2017

Projektinformation, mars 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuella moment och förändringar vid Södra Torget
(södra kontorshuset)

 

 • Dagliga tunga transporter ca 4-7 gånger per dag
 • Mobilkranen kommer användas kontinuerligt
 • Kontinuerlig användning av slagborr
 • Svetsning
 • Montage av fasadställning
 • Montage av ventilationskanaler och sprinklerledningar
 • Rördragning i schakt och invändiga arbeten

Arbetena sker dagtid måndag - fredag, mellan kl 07.00 - 18.00 och medför buller.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuella moment och förändringar i samband med
det nya parkeringshuset öster om E18

 

 • Arbete med grundläggning och montage av betongstommen
 • Tunga transporter sker på vardagar, 06.30 - 18.30
 • Fortsatt hög frekvens av transporter vid lossningsplatsen då bjälklagselement monteras
 • En större skyddspressenning är monterad på bergväggen för att skydda mot mindre stenras

Arbetena sker dagtid måndag - fredag, mellan kl 06.30 - 18.30. En del helgarbeten kan förekomma.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunens arbeten vid nya busstorget

 

 • Byggområdet kommer fortsatt att vara avspärrat, men gångstråket som varit avstängt har nu öppnats upp

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare södra kontorshuset, Projektbyrån, 072-204 49 65
Johan Lönn, projektledare östra parkeringshuset, Projektbyrån, 070-635 23 86
Mahbod Kabirifar, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 63 14
Rikard Pegel, projektchef parkeringshuset,
In3prenör, 070-099 29 04

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.

För information om byggarbeten vid busstorget, kontakta Richard Nilsson på Danderyds Kommun:
richard.nilsson@danderyd.se.