Artikelbild 01 sep 2023

Bygginfo september - oktober 2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Golfvägen
Arbetet på Golfvägen fortskrider. Bygget har stött på utmaningar i den delen som vetter mot lägenhetshusen, men den delen som ligger mot centrumet, med tillhörande korttidsparkering kommer att vara färdigställt i november.

Södra torget
Södra torget är nu färdigställt och har blivit en populär plats för våra gäster att strosa på. Uteserveringarna används flitigt och våra gäster tar sig en avkopplande paus bland de fina planeringarna.

Den nya centrumgången
Arbetet med att färdigställa kvarvarande butikslokaler för att kunna välkomna nya hyresgäster pågår. Byggprojektet följer etablerade rutiner för borrtider, dvs. före 9.00 samt vid behov mellan 12.00 – 13.00, och arbetet kommer främst att pågå inom avskärmade lokaler.

Arbete i taket utanför Lindex
Vi kommer att behöva genomföra installationsarbeten för att dra om nya kanaler för sprinklers och ventilation i taket utanför Lindex. Detta kommer att genomföras i omgångar. Ytan kommer att vara öppen under perioden, men det kan upplevas lite rörigt vid vissa tillfällen.

Hissarna
Hiss 7 har nu stängts och i samband med detta så har vi öppnat upp hiss 6 från våning 3. Vi väntar på att få en kortläsare installerad i hiss 6 och i samband med det kan vi öppna hissen från våning 2. Arbetet med att riva hiss 7 kommer att genomföras under nattetid för att undvika störningar och vi räknar med att hissen åter är i bruk v. 46.
Hiss 3 beräknas vara klar och i bruk v. 39.

Parkeringsplan 1
Ett hål för gångstråket från nya P-huset in mot gamla P-huset och centrumentrén har öppnats upp för att undvikta att våra gäster går mitt i körbanan

Rivning av Panncentralen, plan 3
Panncentralen i anslutning till busstorget kommer att rivas och en ny nätstation skall byggas. Rivningen börjar v. 38 och kommer pågå i c:a 5v. Vi räknar inte med något störande ljud i fastigheten utan det kommer främst att höras från Busstorget.

 

Framtida arbeten

 • Nytt fläktrum installeras på taket
  Arbetet med det nya fläktrummet, för förbättrat inomhusklimat och energieffektivisering, har
  försenats och vi återkommer med mer information då den nya tidplanen har fastställts.
 • Norra fasaden ska renoveras
  Norra fasaden kommer att renoveras i anslutning till att det nya fläktrummet har installerats. Vi återkommer om detta.
 • Västra Tillbyggnaden
  En tillbyggnad på västra sidan av centrumet kommer att uppföras men tidplanen är ännu ej fastställd. Vi återkommer med mer information längre fram.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70