Artikelbild 27 apr 2017

Projektinformation, maj 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Just nu

 

Vi kan nu presentera Södra Kontorshusets nya kontorshyresgäster!
Scanworld, Projektengagemang, Besqab, Orion Pharma och Skandia Liv. Huset är färdigställt i slutet av året och första hyresgästen att flytta in är Scanworld. Sedan sker resterande inflyttningar i etapper 2017/2018. Just nu pågår arbeten med utformning av lokaler och kontorsmiljöer för samtliga hyresgäster.
Eftersom huset ska miljöklassas enligt Breeam, som är en internationell miljöcertifiering, så arbetas det hårt med hållbarhetskraven vi då måste uppnå.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Södra kontorshuset

 

Arbeten fortsätter på taket och fasaden. Inomhus sker installationer av bland annat ventilation, fläktrum, sprinklers och el. Arbetena sker dagtid mån-fre mellan kl. 7-18 och kan medföra buller och tunga transporter.

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nya parkeringshuset

 

Arbeten med att resa stommen för huset fortsätter. Arbeten sker dagtid mån-lör kl. 6.30-20.00 och kan medföra buller och tunga transporter. En del helgarbeten kan förekomma.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbeten på Golfvägen

 

Arbeten med fjärrvärmeledningar och avloppsrör kommer att påbörjas. Ledningar ska förläggas mellan bostadshuset (Golfvägen 10) och centrumbyggnaden. Begränsad framkomlighet under arbetet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare södra kontorshuset, Projektbyrån, 072-204 49 65
Johan Lönn, projektledare östra parkeringshuset, Projektbyrån, 070-635 23 86
Mahbod Kabirifar, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 63 14
Rikard Pegel, projektchef parkeringshuset,
In3prenör, 070-099 29 04

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.