Artikelbild 11 mar 2021

Bygginfo mars

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyresgästanpassningar mm

Inne i fastigheten pågår hyresgästanpassningar i lokaler för både nya och befintliga hyresgäster.

 • Systembolaget har tillfälligt flyttat till tunnelbaneplan under tiden för ombyggnation av deras lokal. Återflytt och invigning sker i juni.
 • Åhléns kommer bli ombud för PostNords posthantering med start 17/3. Dessutom pågår arbeten med att utöka kosmetikavdelningen. Det mesta beräknas bli klart under mars, men vissa kompletteringar kommer att ske under våren.
 • Mörby Tobak har tillfälligt flyttat till lokalen bredvid Systembolaget på tunnelbaneplan. Fastigheten vid södra torget (”Postenhuset”) där Mörby Tobak tidigare låg, kommer att rivas senare i år. Marken som fastigheten stod på kommer att bli torg. Södra torget kommer alltså att bli större. Mörby Tobak kommer sedan få en ny lokal vid södra torget.
 • I fd Teknikmagasinets lokaler pågår iordningsställande för en ny hyresgäst Cutie Care som planerar att öppna 25/3.

Mörby Tobak.jpg

Mörby Tobaks nya lokal bredvid Systembolaget på tunnelbaneplan.

 

Södra torget och södra entrén

 • I och med ombyggnationen vid södra entrén är delar av södra entrén avstängd.
 • En skjutdörr till södra entrén är beställd, men vi vet inte när den kommer levereras.
 • Arbeten pågår med att bygga lokaler till Danderyds Kommun ovanför södra entrén.
 • I maj kommer arbetsytan på Södra Torget att minskas ned.

 

"Butiksgatan" (plan 4)

 • Renovering av taket och golvet mellan Elgiganten och södra entrén kommer att pågå till sommaren.

 

Hiss 4/5 och 6/7

 • Företaget Hissdesign att gett hissarna 4/6 och 6/7 nya design. Varje hiss har fått en identitet som är kopplad till platsen, och det kommer finnas beskrivet i respektive hiss.

Mörby hissar.jpg

 

Hiss 13 "Glashissen"

 • Byggarbeten sker i trapphuset till hiss 13 under mars.

 

Fasaden mot E18

 • Ytan mellan E18 och centrumfasaden kan komma att användas som uppställningsplats för till exempel kranbil. Vid behov kommer flaggvakter finnas på plats.
 • En mindre yta utanför Södra kontorshusets lastplats kommer användas av projektet för avlastning av material och uppställning av avfallskärl.
 • Fasadarbeten på den nedre delen fasaden mot E18 kommer att pågå.

 

Störningstider mm

Att totalrenovera ett centrum låter en del men vi försöker att styra vissa extra störande arbeten som till exempel borrning i betongstommen och bilning till vissa tider.

 • Störande arbeten är tillåtna fram till kl 09 samt mellan kl 12-13.
 • Arbeten som kan störa kontor är tillåten efter kl 17.
 • Arbeten som kan störa butiker är tillåten efter kl 19.
 • Det är inte tillåtet att arbeta efter kl 10 på ”butiksgatan” på plan 4. Enstaka material och sop-transporter tillåts under centrumets öppettider.

(Centrumledningen godkänner undantag emellanåt för brådskande arbeten).

 

Övrigt

 • Det mesta av arbetena sker dagtid, men det utförs också arbeten under kvällar och helger.
 • Bygghissarna är stängda och låsta nattetid, förutom vid nattarbeten.
 • Tömning av containrar sker dagtid med kranbil.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare, Projektbyrån, 072-204 49 65

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.