Artikelbild 01 dec 2018

Bygginfo december 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ombyggnadsprojektet "60-talsdelen"

 

Golfvägen

 • En bygghiss sätts upp i början av december.
 • Vepor med hänvisningar sätts upp på byggplanken utanför Golfvägen 4B och 4C.
 • Byggcontainrar kommer att placeras framför Danderyds Begravningsbyrå.
 • Byggplank kommer att byggas runt byggcontainrar och bygghiss.
 • Socialkontoret flyttar till Golfvägen 4B i början av december
 • Mama Mia flyttar till Golfvägen 4B i mitten av december.
 • Inne i fastigheten pågår rivningsarbeten och förberedelser för Biblioteket som kommer att få en ny tillfällig lokal nästa år.

En ny trottoar har byggts på Golfvägen eftersom trottoaren på andra sidan har tagits bort.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Östra parkeringshuset

 • Justering av fasadpanelerna samt prövning av fasadbelysning sker under december. Dessa arbeten utförs med hjälp av en bomlift.
 • Belysning på skärmtaket vid gångentrén ska installeras vilket innebär att rampen för rörelsehindrade kunder kan behöva spärras av.
 • En del linjemålning på plan 2 kommer också att utföras vilket innebär att några ytor blir avspärrade, men störningen blir minimal. Belysningsstolpe monteras vid bilentrén.
 • På plan 1 pågår takarbeten för att förbereda sprinkler.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Södra kontorshuset

 • Kontroll och justeringar av ventilationsdon hos hyresgästerna sker under december. Inget annat arbete är inplanerat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare södra kontorshuset, Projektbyrån, 072-204 49 65
Johan Lönn, projektledare östra parkeringshuset, Projektbyrån, 070-635 23 86
Mahbod Kabirifar, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 63 14
Rikard Pegel, projektchef parkeringshuset,
In3prenör, 070-099 29 04

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.