Artikelbild 04 sep 2020

Bygginfo september

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyresgästanpassningar mm

Inne i fastigheten pågår hyresgästanpassningar i lokaler för både nya och befintliga hyresgäster.

 • På grund av Mörby Centrums ombyggnadsprojekt kommer ICA att stänga sin butik vid månadsskiftet september/oktober. Planen är att Mörby Centrum ska byggas ut och att ICA då kommer tillbaka till en ny och större butik i den nya delen av Mörby Centrum.
 • Estetique har tillfälligt flyttat till f.d. Lekias lokaler, till höger om Systembolaget, under tiden för ombyggnation av deras lokal. Återflytt och invigning planeras till slutet av oktober.
  Pagelle kommer i mitten av september tillfälligt flytta till lokalen bredvid Åhléns på plan 2. Återflytt planeras till i oktober.
 • Presentix kommer tillfälligt att stänga sin lokal i väntan på att nya lokal färdigställs i nuvarande Information Danderyd. Invigning planeras till början av november
 • Thelins på plan 4 stänger tillfälligt i slutet av september för ombyggnation. Nyöppning planeras till början av november. Thelin butiken på plan 3 kommer att ha öppet som vanligt.
 • Teknikmagasinet flyttar och öppnar i ny lokal bredvid Lekia i slutet av september.
 • MåBra Ombyggnation pågår i lokalerna på övre plan. Öppning och nyinvigning är planerad till slutet av september.
 • Good Food I samband med öppning och nyinvigning av MåBra slår GoodFood upp portarna igen.
 • Kontaktcenter Information Danderyd flyttar och kommer fr o m 28 september att sitta i nya lokaler på plan 5 vid entré F.

 

Golfvägen

 • Lastplatsen på Golfvägen 6 används vid behov för uppställning av kranbil för lyft av byggmaterial upp på och över taket. Detta kan komma att begränsa framkomligheten på gatan. För att fotgängare och cyklister tryggt ska kunna passera kommer flaggvakter finnas på plats. Framkomlighet med bil till Golfvägens nedre del kommer vid dessa tillfällen vara mycket eller helt begränsad.

 

Ombyggnation av damtoaletterna

 • Det pågår planering för ombyggnation av damtoaletterna på plan 5. Byggstart är ännu inte beslutad.

 

Södra torget och södra entrén

 • I och med pågående arbeten inne hos MåBra och de förberedande arbetena för södra påbyggnaden är delar av södra entrén och kundgatan avstängda som byggområde. Planerad öppning i september.
 • Leveranser till projektet sker främst på Golfvägen och mot E18. Undantagsvis kan leveranser också ske via södra torget. I första hand sker dessa leveranser innan kl 10.

 

Fasaden mot E18

 • Arbeten med att montera ner väderskydd och byggställning utmed fasaden har påbörjats. Demontage ner till plan 4 ska vara klart till slutet av september.
 • Ytan mellan E18 och centrumfasaden kan komma att användas som uppställningsplats för till exempel kranbil. Vid behov kommer flaggvakter finnas på plats.
 • En mindre yta utanför Södra kontorshusets lastplats kommer användas av projektet för avlastning av material och uppställning av avfallskärl.

 

Störningstider mm

Att totalrenovera ett centrum låter en del men vi försöker att styra vissa extra störande arbeten som till exempel borrning i betongstommen och bilning till vissa tider.

 • Störande arbeten är tillåtna fram till kl 09 samt mellan kl 12-13.
 • Arbeten som kan störa kontor är tillåten efter kl 17.
 • Arbeten som kan störa butiker är tillåten efter kl 19.
 • Det är inte tillåtet att arbeta efter kl 10 på ”butiksgatan” på plan 4. Enstaka material och sop-transporter tillåts under centrumets öppettider.

(Centrumledningen godkänner undantag emellanåt för brådskande arbeten).

 

Övrigt

 • Under september och oktober kommer det pågå flyttaktiviteter i och till och från huset. Det innebär en något ökad frekvens av leveranser och transporter. Lastbilar kommer periodvis stå uppställda för i- och urlastning på både Golfvägen och Mörbygårdsvägen mellan E18 och fasad.
 • Det mesta av arbetena sker dagtid, men det utförs också arbeten under kvällar och helger.
 • Bygghissarna är stängda och låsta nattetid.
 • Tömning av containrar sker dagtid med kranbil.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare, Projektbyrån, 072-204 49 65

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.