Artikelbild 01 apr 2017

Projektinformation, april 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuella moment och förändringar vid Södra Torget
(södra kontorshuset)

 

Arbeten som kommer att ske under april månad:

 • På taket fortsätter bl a byggnationen av fläktrummet
 • Fortsatta arbeten med fasaden
 • I huset kommer det bl a att monteras hissar, installationer och innerväggar
 • Dagliga tunga transporter ca 4-7 gånger per dag
 • Mobilkranen kommer användas kontinuerligt
 • Kontinuerlig användning av slagborr
 • Svetsning

Arbetena sker dagtid måndag - fredag, mellan kl 07.00 - 18.00 och medför buller.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuella moment och förändringar i samband med
det nya parkeringshuset öster om E18

 

Arbeten under april månad kommer att omfatta:

 • Fortsatt arbete med grundläggning och montage av betongstommen
 • Betongarbeten kommer att ske i befintligt garage för att koppla ihop det nya med det gamla garaget, en betongbalk mellan det nya och gamla garaget kommer att rivas
 • Arbeten som kan medföra störning sker vid lossningsplatsen där det blir fortsatt hög frekvens på transporterna då bjälklagselement monteras
 • Tunga transporter sker på vardagar, 06.30 - 18.00 (tors och fre fram till 15.30)

Arbetena sker dagtid måndag - fredag, mellan kl 06.30 - 18.00. En del helgarbeten kan förekomma.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbeten på Golfvägen

 

 • Efter påskhelgen beräknas arbeten med förläggning av nya fjärrvärmeledningar komma igång på Golfvägen
 • Ledningar skall förläggas mellan bostadshuset (Golfvägen 10) och centrumbyggnaden

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunens arbeten vid nya busstorget

 

 • Byggområdet kommer fortsatt att vara avspärrat, men gångstråket är fortsatt öppet

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare södra kontorshuset, Projektbyrån, 072-204 49 65
Johan Lönn, projektledare östra parkeringshuset, Projektbyrån, 070-635 23 86
Mahbod Kabirifar, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 63 14
Rikard Pegel, projektchef parkeringshuset,
In3prenör, 070-099 29 04

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.

För information om byggarbeten vid busstorget, kontakta Richard Nilsson på Danderyds Kommun:
richard.nilsson@danderyd.se.