Artikelbild 01 mar 2019

Bygginfo mars

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Östra P-huset

 • Från och med vecka 10 kommer det pågå installation av sprinklersystem i P-huset. Detta arbete kommer att pågå under ca tre månader. Under tiden kommer olika mindre delar av ytorna vara avspärrade etappvis. Till att börja med kommer ytan närmast entrén till centrumet vara avstängd på plan 2.
 • Plan 2 kommer att vara avstängt fram till kl 10 på förmiddagarna under tiden som arbetet pågår på detta plan. Mellan kl 7-10 kommer vi har p-värdar som hänvisar kunderna till plan 1.

 

Golfvägen

 • Planering och förberedelser pågår för att utöka ytan för byggetablering.
 • Tillfälliga sopkärl har placerats ut vid entrén till Golfvägen 4B. De är till för hyresgästerna på Golfvägen 4B. Kärlskåp för sopkärlen är beställda och beräknas komma på plats i mars.
 • Kommunen kommer även att ställa ut ett kärl för biologiskt avfall.
 • Tömning av containers utförs dagtid vid behov. Container för brännbart lämnas inte över natt.
 • Det är främst dagtid på vardagar som det går arbetare på taket.
 • Bygghissen är stängd nattetid.

 

Golfbanevägen

 • Den före detta parkeringsplatsen på Golfbanevägen har spärrats av. Markarbeten har påbörjats för tillfälliga externa kontor. Uppförande av kontoren kommer att pågå under ett par månader med inflytt senare i vår.

 

Övrigt: Hyresgästanpassningar

 • Inne i fastigheten pågår renoveringsarbeten i olika lokaler för både nya hyresgäster och för en del befintliga hyresgäster.
 • Vissa typer av arbeten kommer att utföras under kvällar och helger.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare södra kontorshuset, Projektbyrån, 072-204 49 65
Johan Lönn, projektledare östra parkeringshuset, Projektbyrån, 070-635 23 86
Mahbod Kabirifar, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 63 14
Rikard Pegel, projektchef parkeringshuset,
In3prenör, 070-099 29 04

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.