Artikelbild 15 apr 2019

Bygginfo april

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Östra P-huset

 • Installation av sprinklersystem pågår i P-huset. Detta arbete kommer att pågå fram till juni. Under tiden kommer olika mindre delar av ytorna på de två våningsplanen i den äldsta delen av P-huset vara avspärrade.
 • Mellan kl 7-10 har vi har p-värdar som hänvisar kunderna till plan 1.
 • Arbetet på plan 2 blir klart i april.
 • Inget arbete kommer att ske på plan 2 under påskveckan (vecka 16).

 

Golfvägen

 • Planering och förberedelser pågår för att utöka ytan för byggetablering.
 • Tillfälliga sopkärl har placerats ut vid entrén till Golfvägen 4B. De är till för hyresgästerna på Golfvägen 4B. Kärlskåp för sopkärlen är beställda och beräknas komma på plats i april.
 • Kommunen kommer även att ställa ut ett kärl för biologiskt avfall.
 • Tömning av containers utförs dagtid vid behov. Container för brännbart är försedd med lock.
 • Det är främst dagtid på vardagar som det går arbetare på taket.
 • Bygghissen är stängd nattetid.

 

Golfbanevägen

 • Invändiga arbeten pågår i de tillfälliga externa kontoren. Inflytt sker senare i vår.

 

Borrtider som kan höras i fastigheten

 • Borrning är tillåten fram till kl 09.
 • Borrning är tillåten mellan kl 12-13.
 • Arbeten som kan störa kontor är tillåten efter kl 17.
 • Arbeten som kan störa butiker är tillåten efter kl 19.

 

Övrigt: Hyresgästanpassningar

 • Inne i fastigheten pågår renoveringsarbeten i olika lokaler för både nya hyresgäster och för en del befintliga hyresgäster. Exempel på arbeten som pågår:
  • SEB bygger om sin lokal på plan 5,
  • Arbeten pågår i Praktikertjänst Psykiatri kommande lokaler på plan 6 och 7.
  • Arbeten pågår i Mama Mias kommande lokaler på plan 6.
  • Rivning av ett gammalt valv i varmgaraget.
 • Vissa typer av arbeten kommer att utföras under kvällar och helger.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare södra kontorshuset, Projektbyrån, 072-204 49 65
Johan Lönn, projektledare östra parkeringshuset, Projektbyrån, 070-635 23 86
Rikard Pegel, projektchef parkeringshuset,
In3prenör, 070-099 29 04

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.