Artikelbild 01 sep 2018

Projektinformation september 2018(2)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Östra parkeringshuset

I slutet av september kommer det påbörjas ommålning av parkeringsplatser och körytor inne i parkeringshuset. Justeringar på golvrännan i körbanan sker samt borttagande av betongsuggor, vilka ersätts med vägbaneseparatorer samt pollare. Detta medför störningar i infarten på våning 1-2 samt passagen mot gamla p-huset. Arbetet utförs i första hand under kvällar och nätter, men arbete i infartszonen kommer att medföra viss störningar.

Utomhus på våning 9 utanför hissarna blir det dekormålning som innebär att ytan mellan hissar och utrymningstrapphus på våning 9 kommer att vara avstängt under arbetet.

Skärmtak monteras ovanpå den avskärmade gångentrén, och räcke bearbetas. Vid dessa arbeten kommer utrymningsvägen från trappa 2 på våning 2 periodvis vara avstängd.

Under senare delen av september eller början av oktober kommer montage av trafikskyltar påbörjas, viss störning kommer att uppstå.

I ljusgårdar skall växter planteras vilket innebär viss störning på våning 1 vid intransporter. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Södra kontorshuset

Kontorsdelarna på plan 2 och uppåt är driftsatta sedan innan sommaren. På gatuplan öppnade Phil's Burger i mitten av augusti. Kvar i produktion är Albert & Jack's där de jobbar med inredning och har för avsikt att öppna i slutet av september eller i början av oktober.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare södra kontorshuset, Projektbyrån, 072-204 49 65
Johan Lönn, projektledare östra parkeringshuset, Projektbyrån, 070-635 23 86
Mahbod Kabirifar, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 63 14
Rikard Pegel, projektchef parkeringshuset,
In3prenör, 070-099 29 04

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.