Artikelbild 17 jun 2020

Bygginfo juni

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyresgästanpassningar mm

Inne i fastigheten pågår hyresgästanpassningar i lokaler för både nya och befintliga hyresgäster.

 • Apoteket Ekens lokaler håller på att hyresgästanpassas. Arbetet utförs i etapper. Nyinvigning är planerad till 30/6.
 • Fix My Phone har tillfälligt flyttat till ytan mellan Lyxx och bankomaterna.
 • Good Food har tillfälligt stängt sin restaurang och planerar att öppna igen i september.
 • MåBras lokaler på övre plan har stängts för ombyggnation och beräknas vara klart i september. Under denna period har MåBra en tillfällig entré från Golfvägen 4.
 • Lokalerna mellan Information Danderyd och Synoptik håller på att hyresgästanpassas för Lekia och ytterligare en hyresgäst. Butikerna planerar att öppna i augusti.

 

Golfvägen

 • Lastplatsen på Golfvägen 6 används vid behov för uppställning av kranbil för lyft av byggmaterial upp på och över taket. Detta kan komma att begränsa framkomligheten på gatan. För att fotgängare och cyklister tryggt ska kunna passera kommer flaggvakter finnas på plats. Framkomlighet med bil till Golfvägens nedre del kommer vid dessa tillfällen vara mycket eller helt begränsad.

 

Ombyggnation av damtoaletterna

 • Damtoaletterna på plan 5 kommer byggas om. Byggstart är ännu inte beslutad. Arbetet beräknas pågå under ca 9 veckor. Under tiden kommer kunderna hänvisas till toaletterna bredvid Helheten på plan 5.

 

Södra torget och södra entrén

 • I och med pågående arbeten inne hos MåBra och de förberedande arbetena för södra påbyggnaden är delar av södra entrén och kundgatan avstängda som byggområde. Planerad öppning i september.
 • Leveranser till projektet sker främst på Golfvägen och mot E18. Undantagsvis kan leveranser också ske via södra torget. I första hand sker dessa leveranser innan kl 10.

 

Fasaden mot E18

 • Ytan mellan E18 och centrumfasaden kan komma att användas som uppställningsplats för till exempel kranbil. Vid behov kommer flaggvakter finnas på plats.
 • En mindre yta utanför Södra kontorshusets lastplats kommer användas av projektet för avlastning av material och uppställning av avfallskärl.

DC nyhetsbrev 200617.jpg

 

Störningstider mm

Att totalrenovera ett centrum låter en del men vi försöker att styra vissa extra störande arbeten som till exempel borrning i betongstommen och bilning till vissa tider.

 • Störande arbeten är tillåtna fram till kl 09 samt mellan kl 12-13.
 • Arbeten som kan störa kontor är tillåten efter kl 17.
 • Arbeten som kan störa butiker är tillåten efter kl 19.
 • Det är inte tillåtet att arbeta efter kl 10 på ”butiksgatan” på plan 4. Enstaka material och sop-transporter tillåts under centrumets öppettider.

(Centrumledningen godkänner undantag emellanåt för brådskande arbeten).

 

Övrigt

 • Det mesta av arbetena sker dagtid, men det utförs också arbeten under kvällar och helger.
 • Bygghissarna är stängda och låsta nattetid.
 • Tömning av containrar sker dagtid med kranbil.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare, Projektbyrån, 072-204 49 65

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.