Artikelbild 08 maj 2019

Bygginfo maj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Östra P-huset

 • Installation av sprinklersystem pågår i P-huset. Detta arbete kommer att pågå fram till juni. Under tiden kommer olika mindre delar av ytorna på de två våningsplanen i den äldsta delen av P-huset vara avspärrade.

 

Golfvägen

 • Under de närmaste åren kommer Golfvägen att rustas upp. Under maj kommer ett mindre antal träd kommer behöva tas ned inför ombyggnationen.
 • Etablering av byggbodar på Golfvägen planeras i slutet av maj.
 • Containeruppställningen kommer att plankas in och vara stängd.
 • Tömning av containrar sker dagtid med kranbil.
 • Tillfälliga sopkärl har placerats ut vid entrén till Golfvägen 4B. De är till för hyresgästerna på Golfvägen 4B. Kärlskåp för sopkärlen är beställda.
 • Bygghissen är stängd nattetid.

 

Golfbanevägen

 • Invändiga arbeten pågår i kontorspaviljongen.

 

Borrtider som kan höras i fastigheten

 • Borrning är tillåten fram till kl 09.
 • Borrning är tillåten mellan kl 12-13.
 • Arbeten som kan störa kontor är tillåten efter kl 17.
 • Arbeten som kan störa butiker är tillåten efter kl 19.

 

Övrigt: Hyresgästanpassningar

 • Inne i fastigheten pågår renoveringsarbeten i fleralokaler för både nya hyresgäster och befintliga hyresgäster. Exempel på arbeten som pågår:
  • SEB bygger om sin lokal på plan 5. De öppnar sin nya entré måndagen 13/5.
  • Arbeten pågår i Praktikertjänst Psykiatri kommande lokaler på plan 6 och 7.
  • Torsdag 2/5 flyttar Mama Mia in i sina nya lokaler på plan 6.
  • Rivning pågår i delar av varmgaraget. Varmgaraget på Golfvägen kommer att stängas 31/5 och planeras vara stängt året ut på grund av planerade arbeten.
 • Vissa typer av arbeten kommer att utföras under kvällar och helger.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare, Projektbyrån, 072-204 49 65

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.