Artikelbild 27 mar 2018

Projektinformation mars 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Östra parkeringshuset

Parkeringshuset öppnas 12/3 undantaget plan 9 och 10 där slutföring av planerna fortsätter. I parkeringshusets ljusgårdar kommer det också pågå arbeten med montage av belysning och rör som tar hand om smält- och regnvatten.

 

 

 

 

 

 

Störningar: Det kan eventuellt ske justeringsarbeten som innebär att en del parkeringsplatser kan behöva stängas tillfälligt.

Längs med fasaden kommer belysning monteras vilket kan medföra vissa störningar för gående kring parkeringshuset.

Den tillfälliga infarten som hittills använts till P-huset kommer att stängas i samband med att det nya P-huset invigs. Det blir lite bullrande arbete vid den tillfälliga infarten för att bila ner väggen som finns kring fjärrvärmerören. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Södra kontorshuset

Byggnaden är i drift och flera hyresgäster är redan inflyttade. Under de kommande månaderna kommer det pågå hyresgästanpassningar för de sista hyresgästerna som ska flytta in. Bland annat pågår inredning av restaurangen på entréplanet.

Provisorisk uppskyltning av parkeringsplatsen sker tills att den slutliga planen för den kommunala markplaneringen kring huset är klar och implementerad.

Busshållplatsen kommer att flyttas tillbaka till östra sidan av Golfvägen. Det är dock inte klart när denna flytt kommer att ske. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare södra kontorshuset, Projektbyrån, 072-204 49 65
Johan Lönn, projektledare östra parkeringshuset, Projektbyrån, 070-635 23 86
Mahbod Kabirifar, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 63 14
Rikard Pegel, projektchef parkeringshuset,
In3prenör, 070-099 29 04

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.