Artikelbild 01 jan 2018

Projektinformation januari 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Östra parkeringshuset

Under januari fortsätter arbeten med fasaden. Utanpå det monterade nätet kommer det att monteras ett guldmålat sträckmetall-raster. Inne i blivande hisshall/trapphus påbörjas arbeten med ytskikt på golv, väggar och tak. Glaspartierna som skall sitta i och omkring trapphus/hisshall monteras klart.

Arbeten med installationer på plan 1 och 2 fortskrider. Den framtida gångrampen utmed Mörbyleden växer fram då de resterande delarna gjuts in mot befintligt p-hus. Arbeten med de sista tätskikten både på brodel och garagedelens högsta våningsplan utföres också.

En del helgarbeten kan ske, dock inte något som skall störa omgivningen nämnvärt. Arbetstiderna är oförändrade (måndag-torsdag 6:30-19:00 och fredagar 6:30-15:45).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Södra kontorshuset

Huset börjar bli klart. Det är främst inredningsarbeten som kommer att utföras under januari. Sista kompletteringarna utförs även till byggnadens tak och fasad. Inflyttning börjades i december och flera hyresgäster flyttas in under Q1-2018. Tillfälligt markarbete utförs för att byggnaden kan användas som avsett.

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare södra kontorshuset, Projektbyrån, 072-204 49 65
Johan Lönn, projektledare östra parkeringshuset, Projektbyrån, 070-635 23 86
Mahbod Kabirifar, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 63 14
Rikard Pegel, projektchef parkeringshuset,
In3prenör, 070-099 29 04

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.