Artikelbild 18 mar 2020

Bygginfo mars

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyresgästanpassningar mm

Inne i fastigheten pågår hyresgästanpassningar i lokaler för både nya och befintliga hyresgäster.

 • Good Food har tillfälligt stängt sin restaurang (fr.o.m. 3/3) på grund av ombyggnadsprojektet. De planerar att öppna igen i september.
 • Information Danderyd har flyttat till lokalen bredvid Akademibokhandeln.
 • Danderyds Bibliotek har stängt under perioden 2/3-13/4.
 • Välkomstcenter i Danderyd har tillfälligt flyttat till Golfvägen 6.
 • Frisörerna har tillfälligt flyttat till fd Synoptiks lokal och kommer flytta tillbaka i början av april.
 • Swedbank har stängt under tre månader (januari-mars) i samband med arbeten vid södra entrén. De öppnar igen 6/4.
 • Synsam har tillfälligt flyttat till lokalen bredvid Åhléns (plan 3) under tre månader (januari-mars) i samband med arbeten vid södra entrén och flyttar tillbaka i början av april.
 • Stjärnurmakarna har tillfälligt flyttat till lokalen bredvid Lyxx (plan 4) under tre månader (januari-mars) i samband med arbeten vid södra entrén och flyttar tillbaka i början av april.
 • Fix My Phone har tillfälligt flyttat till ytan mellan Lyxx och bankomaterna. När arbetena med södra entrén är klara i början av september kommer de att flytta tillbaka.
 • I och med ombyggnationen vid södra entrén är halva butiksgatan (delen längs med fasaderna för Swedbank, Synsam och Stjärnurmakarna) avstängd med byggplank under första kvartalet. I början av april kommer butikerna flytta tillbaka till sina tidigare lokaler. Från början av april t o m början av september kommer motstående sida av butiksgatan att stängas av för etapp två.

 

Golfvägen

 • I slutet av vecka 12 kommer befintlig bodetablering att utökas. När leveranserna av bodar sker kommer trafiken på Golfvägen att vara begränsad.
 • Lastplatsen på Golfvägen 6 utanför Välkomstcenter kommer vid behov användas för uppställning av kranbil för lyft av byggmaterial upp på och över taket. Detta kommer begränsa framkomligheten på gatan. För att besökare till Välkomstcenter, fotgängare och cyklister tryggt ska kunna passera kommer flaggvakter finnas på plats. Framkomlighet med bil till Golfvägens nedre del kommer vid dessa tillfällen vara mycket eller helt begränsad.
 • Tömning av containrar sker dagtid med kranbil.
 • Bygghissarna är stängda och låsta nattetid.

 

Fasaden mot E18

 • På ytan mellan E18 och fasaden kommer t ex kranbil och pump-/sugbil periodvis att ställas upp. Vid behov kommer flaggvakter finnas på plats.
 • Montering av byggställningar pågår under mars.
 • En mindre yta utanför Södra kontorshusets lastplats kommer vid behov att användas av projektet för t ex avlastning av material och uppställning av avfallskärl.

 

Södra entrén och södra torget

 • Leveranser till projektet sker främst på Golfvägen och mot E18. Undantagsvis kan leveranser också ske via södra torget. I första hand sker dessa leveranser innan kl 10.

 

Mörby_mars.jpg

Byggställning har monterats upp runt "Postenhuset" vid södra torget.

 

Borrtider mm

Att totalrenovera ett centrum låter en del men vi försöker att styra vissa extra störande arbeten som till exempel borrning i betongstommen och bilning till vissa tider.

 • Borrning är tillåten fram till kl 09 samt mellan kl 12-13.
 • Arbeten som kan störa kontor är tillåten efter kl 17.
 • Arbeten som kan störa butiker är tillåten efter kl 19.
 • Det är inte tillåtet att arbeta efter kl 10 på ”butiksgatan” på plan 4. Enstaka material och sop-transporter tillåts under centrumets öppettider. (Centrumledningen godkänner undantag emellanåt för brådskande arbeten)

 

Övrigt

 • Det mesta av arbetena sker dagtid, men det utförs också arbeten under kvällar och helger.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare, Projektbyrån, 072-204 49 65

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.