Artikelbild 14 maj 2020

Bygginfo maj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyresgästanpassningar mm

Inne i fastigheten pågår hyresgästanpassningar i lokaler för både nya och befintliga hyresgäster.

 • Frisörerna är tillbaka i nyrenoverade lokaler vid södra entrén och öppnade i slutet av april.
 • Välkomstcenter i Danderyd har lämnat sin tillfälliga lokal och är nu tillbaka i biblioteket.
 • Apoteket Ekens lokaler håller på att hyresgästanpassas, arbetet utförs i etapper.
 • Fix My Phone har tillfälligt flyttat till ytan mellan Lyxx och bankomaterna. När arbetena med södra entrén är klara i början av september kommer de att flytta tillbaka.
 • Good Food har tillfälligt stängt sin restaurang och planerar att öppna igen i september.
 • MåBras lokaler på övre plan kommer att byggas om med start i slutet av maj och beräknas vara klar i början av augusti. Under denna period kommer en tillfällig entré öppnas från Golfvägen 4.

 

Ombyggnation av damtoaletterna

 • Damtoaletterna på plan 5 kommer byggas om. De stängs av från slutet av maj. Arbetet beräknas pågå t.o.m. juli. Under tiden hänvisas kunderna till toaletterna bredvid Helheten på plan 5.

 

Fasaden mot E18

 • På ytan mellan E18 och fasaden kommer t ex kranbil och pump-/sugbil periodvis att ställas upp. Vid behov kommer flaggvakter finnas på plats.
 • En mindre yta utanför Södra kontorshusets lastplats kommer att användas av projektet för avlastning av material och uppställning av avfallskärl.

 

Södra entrén och södra torget

 • Södra entrén kommer att förändras i och med omläggning av arbetsområdet till galleriagångens västra sida (mot MåBra och Apoteket Eken).
 • Leveranser till projektet sker främst på Golfvägen och mot E18. Undantagsvis kan leveranser också ske via södra torget. I första hand sker dessa leveranser innan kl 10.

 

Golfvägen

Golfvägen.jpg

 • 1:a maj öppnades en ny gångväg upp till entrén på Golfvägen 4B, i slutet av maj kommer denna gångväg också leda till MåBras tillfälliga entré.
 • Lastplatsen på Golfvägen 6 används vid behov för uppställning av kranbil för lyft av byggmaterial upp på och över taket. Detta kan komma att begränsa framkomligheten på gatan. För att fotgängare och cyklister tryggt ska kunna passera kommer flaggvakter finnas på plats. Framkomlighet med bil till Golfvägens nedre del kommer vid dessa tillfällen vara mycket eller helt begränsad.

 

Störningstider mm

Att totalrenovera ett centrum låter en del men vi försöker att styra vissa extra störande arbeten som till exempel borrning i betongstommen och bilning till vissa tider.

 • Störande arbeten är tillåtna fram till kl 09 samt mellan kl 12-13.
 • Arbeten som kan störa kontor är tillåten efter kl 17.
 • Arbeten som kan störa butiker är tillåten efter kl 19.
 • Det är inte tillåtet att arbeta efter kl 10 på ”butiksgatan” på plan 4. Enstaka material och sop-transporter tillåts under centrumets öppettider (Centrumledningen godkänner undantag emellanåt för brådskande arbeten).

 

Övrigt

 • Det mesta av arbetena sker dagtid, men det utförs också arbeten under kvällar och helger.
 • Bygghissarna är stängda och låsta nattetid.
 • Tömning av containrar sker dagtid med kranbil.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare, Projektbyrån, 072-204 49 65

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.