Artikelbild 01 mar 2024

Bygginfo mars 2024

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbete i taket på våning 4
Arbetet i taket utanför MQ och Lindex har pågått sedan 19 februari och nu har arbete även påbörjats i taket ovanför rulltrappan. Arbetet syftar bl.a. till att säkerställa bättre och mer effektiv ventilation i centrumet och kommer att pågå till slutet av april.'

Arbetet kommer att ske i taket på hela ytan, men man kommer endast att avskärma den del av ytan som man jobbar med vid varje enskilt tillfälle. Avspärrningar som påverkar gångstråket direkt ovanför rulltrappan förläggas innan kl. 8 på morgonen. Eventuellt störande arbete kommer också att förläggas innan kl. 8 på morgonen.

Utbyte av hissar
Arbetet med hiss 4 och hiss 9 fortgår och hiss 4 beräknas öppna vecka 14.

När hissarna 4 och 9 åter är i bruk kommer hiss 5 att bytas ut.

Arbete i anslutning till rulltrappor
I slutet av mars kommer väggen bredvid rulltrappan från våning 3 till våning 4, vid Elon, att behöva bytas ut. Arbetet beräknas ta cirka två veckor. Under denna period kommer vi att behöva stänga av den nedåtgående rulltrappan och hänvisa kunderna till trappen eller till den andra rulltrappan mellan våning 3 och 4, alternativt till hissarna. Efter detta arbete kommer vi att behöva genomföra ett arbete i taket ovanför rulltrappan, men då planerar vi att ha en byggnadsställning över rulltrappan så att både nedåtgående och uppåtgående rulltrapporna kan vara i bruk.

I slutet av april kommer ett motsvarande arbete att behöva genomföras i rulltrappan mellan våning 2 och 3.

Pressbyrån flyttar ut på Busstorget i april
Den 14 mars kommer en yta på Busstorget bakom Blomsterhandlaren, mot Golfbanevägen, att spärras av för att förbereda uppförande av en paviljong till Pressbyrån. Pressbyrån kommer i slutet av april att flytta sin verksamhet till Paviljongen, med anledning av att vi ska påbörja arbetet med att uppföra en ny tillbyggnad av centrumet.

Parkeringsplatser på Busstorget kommer att spärras av
Med anledning av uppförandet av Pressbyråns paviljong kommer kommunen att spärra av samtliga P-platser på denna yta tom. v. 13. Därefter öppnar kommunen upp P-platser på ytan igen. Kommunen kommer att tydliggöra detta i anslutning till platsen.

Uppförande av ventilationsanläggning på centrumets tak
Byggnation av ventilationsanläggning på centrumets tak, för bättre inomhusklimat, kommer att inledas inom kort och pågå under resten av detta år. I nuläget pågår arbete med att sätta upp väderskydd och snörasskydd.

Taxistoppet kommer att flyttas till Gamla Landsvägen
I april kommer en lyftkran att placeras utanför byggnadsställningen utmed Mörbyleden. Kranen kommer att användas vid bygget av den nya ventilationsanläggningen på centrumtaket. Med anledning av detta kommer en avspärrning av denna yta att ske och Taxistoppet kommer, den 8 april, att behöva flyttas från Mörbyleden till andra sidan gatan, längst ner på Gamla landsvägen.

Skyltar med information om den kommande flytten kommer att placeras ut c:a 2 veckor innan flytten och då flytten har skett kommer tydlig hänvisningskommunikation att sättas upp.

Golfvägen
Arbetet på Golfvägen, som vetter mot centrumet, är nu färdigställt. Till våren kommer markarbetet med den delen av Golfvägen som vetter mot bostadssidan att fortsätta. Med anledning av det kommer en inhägnad yta med byggmaterial att kvarstå längst med Golfvägen. Då detta arbete går mot sitt slut kommer det vara möjligt att göra den slutliga gatubeläggningen.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70