Artikelbild 16 feb 2018

Projektinformation februari 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Östra parkeringshuset

Fasaderna kommer att växa fram där montage av guldfärgade sträckmetallmoduler kommer igång. Rampen ut mot Mörbyleden fylls upp och förses med räcke. Arbeten med infarten till p-huset kommer att ske både på mark och fasad. Omflyttning  och demontering av inhägnad (Gröna planket). Vidare  fortskrider läggningen av tätskikt både på ”Brodel” och parkeringsplanen (Plan 9 och 10). Invändigt färdigställs hissar och ytskikt i trapphus. I installationsutrymmen färdigställs installationer. Markarbete i form av asfaltering samt att viss omflyttning av byggplank kan komma att ske.

Arbetstiderna kommer vara kl 07:00-19:00 (måndag-söndag). Det kommer förekomma helgarbeten med framför allt fasad. Vecka 10 är entreprenörens sista arbetsvecka. Vad gäller störningar så kan det, i samband med uppfyllning av ramper, vara frekvent med in och uttransporter i lossningsficka. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Södra kontorshuset

Hyresgästerna flyttar in i huset en efter en. Därför är det främst inflyttning och hyresgästernas egna arbeten som sker på plan 2-8. I gatuplan pågår byggnation av restaurang och café som ska bli klar i vår. Även mäklarbyrån Fastighetsbyrån ska flytta in där (1/3). Besiktningar och injusteringar av installationssystem görs också för att se till att alla system fungerar.

Utomhus kommer läggning av markplattor uppe på taket utföras. Dessutom kommer även montering av vissa glas ske under februari. Till dessa arbetsmoment kommer det att behövas en lyftkran. Efter entreprenörens av avetablering på arbetsområdet kommer det att utföras tillfällig finplanering på ytor i direktanslutning till kontorsbyggnaden och man kommer att återställa ytorna så att de till stor del kan användas som de gjort tidigare. Ytorna kommer däremot på vissa ställen bestå av grus fram till i vår då en mer omfattande återställning av ytorna kommer att ske. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare södra kontorshuset, Projektbyrån, 072-204 49 65
Johan Lönn, projektledare östra parkeringshuset, Projektbyrån, 070-635 23 86
Mahbod Kabirifar, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 63 14
Rikard Pegel, projektchef parkeringshuset,
In3prenör, 070-099 29 04

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.