Artikelbild 01 jan 2017

Projektinformation, januari 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuella moment och förändringar vid Södra Torget
(södra kontorshuset)

Resning av kontorshusets stomme kommer att fortgå under januari och detta innebär:

 • Fyra till sju tunga transporter per dag.
  Under leveranstillfällena kommer JM att ha flaggvakt vid in- och utfarten för att det ska vara säkert och smidigt.
 • Följande aktiviteter kan medföra höjda ljudnivåer: Användning av en mobil byggkran, svetsning samt kontinuerlig användning av slagborr, användning av visselpipa när betongelement lyfts och användning av kompressor om det kommer snöfall under januari.
 • Montering av utfackningspartier kommer att starta under vecka 3. Detta medför inga höjda ljudnivåer.
 • Dessa arbeten pågår 07-18, måndag till torsdag och 07-16 fredag.
 • Byggplank har nu satts upp runt arbetsplatsen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuella moment och förändringar i samband med
det nya parkeringshuset öster om E18

 

 • Sprängningar kommer att genomföras även under januari. Om detta medför avstängning av E18 så gäller sprängtiderna 10.00 och 14.00, med flaggvakter vid alla tillfartsvägar. Även sprängningar med mindre intensitet och högre frekvens kommer att genomföras, där man inte behöver stänga av E18. Dessa utförs med fria intervall 08-16.
 • Arbete med betongkulverten längs bergväggen kommer att påbörjas.
 • Stombygget påbörjas och kommer att innebära dagliga tunga transporter, användning av slagborr samt tornkran, vilket kommer att medföra höjda ljudnivåer.
 • Dessa arbeten pågår 06.30 - 18.30, måndag till fredag.
 • Byggplank har nu satts upp runt arbetsplatsen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunens arbeten vid nya busstorget

 

 • Danderyds kommun kommer att fortsätta sitt arbete med ledningsomläggning vid nya busstorget under januari.
 • Infarten till den gamla busshållplatsen kommer fortsatt att vara avstängd, och gångstråket leds om.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare södra kontorshuset, Projektbyrån, 072-204 49 65
Johan Lönn, projektledare östra parkeringshuset, Projektbyrån, 070-635 23 86
Mahbod Kabirifar, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 63 14
Mikael Nydahl, teknikchef/projekteringsledare parkeringshuset,
In3prenör, 072-856 31 30

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.

För information om byggarbeten vid busstorget, kontakta Richard Nilsson på Danderyds Kommun:
richard.nilsson@danderyd.se.