Artikelbild 08 jul 2021

Bygginfo juli-augusti

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyresgästanpassningar mm

Inne i fastigheten pågår hyresgästanpassningar i lokaler för både nya och befintliga hyresgäster.

 • Elgiganten kommer att flytta till lokalen där Kicks tidigare låg. Nyinvigningen är planerad till i början av september.
 • Danderyds Kommun kommer att få en ny entré från butiksgatan (våning 4). Byggplanket kommer att tas bort i augusti.
 • Mörby Blomsterhandel kommer att få nya lokaler efter att Elgiganten har flyttat.
 • Mörby Sko-, Kem- och nyckelservice kommer att få en ny lokal som skapas mitt emot Lekia efter att Elgiganten har flyttat till sin nya lokal.
 • Danderyds Begravningsbyrå flyttar till ny lokal på Golfvägen i slutet på augusti
 • Lokalen där Danderyds Bibliotek tidigare låg iordningsställs till kontor för Danderyds Kommun.

 

Tidplan

 • P-däck mot Mörbyplan stängdes i slutet av juli. JM ska bygga ytterligare ett bostadshus och p-däcket ska rivas efter sommaren.
 • Arbetet med ny varuinlastning under E18 kommer att påbörjas i höst. Arbetet beräknas pågå i cirka ett år.
 • Evakueringslokalen (fd ICA) som Systembolaget nyss lämnade, kommer att användas som evakueringslokal under hela 2022. Efter det ska lokalen iordningsställas för ny hyresgäst för planerad invigning hösten 2023.
 • Efter sommaren kommer lokalerna för Elgiganten, Mörby Blomsterhandel och Mörby Sko-, Kem- och Nyckelservice att byggas om.
 • Evakueringslokalen på våning 3, där vaccinationsmottagningen är idag, planeras att användas som evakueringslokal efter att vaccinationsmottagningen flyttat.
 • Det mesta av arbetet med golvet och taket mellan södra entrén och Elgiganten är klart. Det återstår dock en del arbeten vid södra entrén.
 • Taket mellan butiksgatan och hiss 15 vid entré F ska monteras. Nedgången till Friskis & Svettis stängs av emellanåt för dessa arbeten. Besökare hänvisas då till /trappen vid entré F.
 • När det gäller den norra utbyggnaden av Mörby Centrum så är inget beslut taget än så länge, så vi vet inte om och när det i så fall kommer att ske.
 • Hiss 13 (glashissen) kommer att genomgå en totalrenovering senare i höst. Arbetet med hissen kommer att pågå från och med vecka 47 och med vecka 4 nästa år. Under denna tid kommer det inte gå att använda hissen.

 

Södra torget

Södra torget.JPG

Byggnaderna som är markerade med orange ska rivas.

 • Den låga byggnaden (det så kallade ”Postenhuset” vid södra torget) där Mörby Tobak tidigare låg ska rivas. Byggnaden ska inte ersättas av någon ny byggnad, utan det är torget som kommer att bli större.
 • I mitten av augusti kommer det sättas upp byggplank runt det huset. Rivning kommer att inledas i slutet av augusti.

 

Södra entrén

Södra entrén.JPG

 • Under vecka 33 kommer plåt att monteras runt den nya entrén. Det kommer då att stå en lift på torget.
 • En dörrsluss ska byggas innanför södra entrén.

 

Fasaden på Golfvägen och mot E18

Fasadarbeten pågår på Golfvägen och mot E18.

Fasad golfvägen.JPG  Fasad E18.JPG

 

P-däck

P-däck vid Mörbyplan stängdes i slutet av juli och ska rivas efter sommaren.

P-däck.JPG

 

Störningstider mm

Att totalrenovera ett centrum låter en del men vi försöker att styra vissa extra störande arbeten som till exempel borrning i betongstommen och bilning till vissa tider.

 • Störande arbeten är tillåtna fram till kl 09 samt mellan kl 12-13.
 • Arbeten som kan störa kontor är tillåten efter kl 17.
 • Arbeten som kan störa butiker är tillåten efter kl 19.
 • Det är inte tillåtet att arbeta efter kl 10 på ”butiksgatan” på plan 4. Enstaka material och sop-transporter tillåts under centrumets öppettider.

(Centrumledningen godkänner undantag emellanåt för brådskande arbeten).

 

Övrigt

 • Det mesta av arbetena sker dagtid, men det utförs också arbeten under kvällar och helger.
 • Bygghissarna är stängda och låsta nattetid, förutom vid nattarbeten.
 • Tömning av containrar sker dagtid med kranbil.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare, Projektbyrån, 072-204 49 65

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.