Artikelbild 14 jun 2019

Bygginfo juni-juli

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Östra P-huset

 • Installationen av sprinklersystem i P-huset är nu inne i slutfasen och kommer att bli klart i slutet av juni. Under arbetets gång kommer mindre delar på de två våningsplanen i den äldre delen periodvis att stängas av.

 

Golfvägen

Under de närmaste åren kommer Golfvägen att rustas upp och en levande gatumiljö kommer att skapas.

 • Ett mindre antal träd har tagits ner inför ombyggnationen.
 • Etablering av byggbodar på Golfvägen planeras i juni.
 • Containeruppställningen kommer att plankas in och vara stängd.
 • Tömning av containrar sker dagtid med kranbil.
 • Bygghissen är stängd nattetid.

 

Hyresgästanpassningar

Inne i fastigheten pågår renoveringsarbeten i flera lokaler för både nya och befintliga hyresgäster. Exempel på arbeten som pågår:

 • Praktikertjänst Psykiatri kommande lokaler på plan 6 och 7, inflytt under sommaren.
 • Arbeten med att anpassa tillfälliga lokaler åt Danderyds kommun pågår på plan 6.
 • Arbetet med att hyresgästanpassa butikslokaler påbörjas under sommaren. Under tiden flyttar berörda butiker till tillfälliga lokaler inom centrum.

 

Ombyggnation

 • Under sommaren kommer arbeten att pågå på plan 2 och 3.
 • Varmgaraget på Golfvägen kommer att vara stängt för arbeten 1 juni t.o.m. 31 december.

 

Borrtider som kan höras i fastigheten

 • Borrning är tillåten fram till kl 09 samt mellan kl 12-13.
 • Arbeten som kan störa kontor är tillåten efter kl 17.
 • Arbeten som kan störa butiker är tillåten efter kl 19. 

 

Övrigt

 • Det mesta av arbetena sker dagtid, men det kan komma att utföras arbeten även under kvällar och helger.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare, Projektbyrån, 072-204 49 65

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.