Artikelbild 01 nov 2023

Bygginfo november - december 2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Butiksöppningar
Arbetet med att färdigställa kvarvarande butikslokaler på våning 3, för att kunna välkomna nya hyresgäster pågår. Byggprojektet följer etablerade rutiner för borrtider.

Hemtex öppnar i nya lokaler på våning 3 den 23/11. Hawaii Poké öppnar i ny lokal på våning 3 i slutet av november. MQ öppnar 30/11.

Arbete på ytan utanför Lindex
Installationsarbetet i taket utanför Lindex kommer att fortsätta även över årsskiftet. Inför julhandeln kommer vi att säkerställa att vi får upp en snyggare belysning i form av spottar i taket.

Vi kommer att byta golvet utanför Lindex till samma vackra golv som i övriga centrumytor, innan sista november. Arbetet beräknas ta c:a 2 veckor och det mest störande och dammiga delen av arbetet kommer att förläggas då centrumet är stängt. Även arbetet med att lägga golvet framför butikerna genomförs den tiden på dygnet, för att säkerställa tillgängligheten till butikerna.

Hissarna
Vi har stött på utmaningar med kortläsarna i hiss 6 och 3. Med anledning av detta är hiss 6 fortfarande stängd på våning 2 och hiss 3 har inte tagits i bruk. Vi räknar med att dessa problem är lösta till vecka 45.

Hiss 7 kommer att besiktigas i vecka 45 och efter det hoppas vi att kunna öppna denna hiss.

Hiss 8 stängdes den 10 oktober och beräknas öppna i januari.

Hisshallen för hiss 7,6 och 3, på vån 1, är planerad att färdigställas för att öppning ska kunna ske inför julhandeln i månadsskiftet november/december.

Gången (”supergången”) mellan parkeringsplan 2 och våning 2
Arbetet i gången är i sitt slutskede.

Golfvägen
Arbetet på Golfvägen fortskrider. Bygget har stött på utmaningar i den delen som vetter mot lägenhetshusen, men den delen som ligger mot centrumet, med tillhörande korttidsparkering kommer att vara färdigställt i november. Ett antal parkeringsplatser kommer att öppna i slutet av november. Dock kommer vi inte att kunna plantera växterna förrän till våren, då risken är för stor att de inte klarar
vintern.

Då arbetet med motsatta sidan på Golfvägen kommer att fortsätta under våren så kommer det inte att vara möjligt att asfaltera. Golfvägen kommer under denna period att vara belagd med asfaltsgrus.

Rivning av Panncentralen
Rivningsarbetet av panncentralen, i anslutning till busstorget, genomfördes i enlighet med tidplanen och arbetet är i slutskedet. Ytan kommer fortsatt att vara avskärmad fram till att den nya anslutningen mellan Golfvägen och Busstorget är färdig.

 

Framtida arbeten

  • Norra fasaden ska renoveras
    Norra fasaden kommer att renoveras i anslutning till att det nya fläktrummet har installerats. Vi återkommer om detta.
  • Västra Tillbyggnaden
    En tillbyggnad på västra sidan av centrumet kommer att uppföras men tidplanen är ännu ej fastställd. Vi återkommer med mer information längre fram.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70