Artikelbild 01 okt 2016

Projektinformation, oktober 2016

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eventuella arbeten med höjda ljudnivåer sker mellan 07.00 - 17.00. Avvikelser redovisas nedan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuella moment och förändringar vid Södra Torget
(södra kontorshuset)

 Resning av kontorshusets stomme kommer att påbörjas måndag 3 oktober och detta innebär:

 • Fyra till sju tunga transporter per dag 07.00 - 16.00.
  Under leveranstillfällena kommer JM att ha flaggvakt vid in- och utfarten för att det ska vara säkert och smidigt.
 • Användning av en mobil byggkran 07.00 - 16.00 måndag till fredag, vilket kan medföra höjda ljudnivåer.
 • Kontinuerlig användning av slagborr 07.00 - 19.00 måndag till fredag, vilket kan medföra höjda ljudnivåer.
 • Användning av visselpipa när betongelement lyfts.
 • Användning av kompressor om det kommer snöfall under oktober. Detta kan medföra höjda ljudnivåer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuella moment och förändringar i samband med
det nya parkeringshuset öster om E18

 

 • Sprängning av berget intill skolan har påbörjats och kommer att fortgå under oktober. De primära sprängtiderna är 10.00 och 14.00. Om det är nödvändigt genomförs en tredje sprängning 19.30.
 • Vid sprängning placeras flaggvakter vid alla tillfartsvägar och E18 stängs av under cirka två minuter.
 • Även schaktning, borrning och sprängning av marken intill berget kommer att fortsätta under oktober. Dessa arbeten pågår 07.00 - 16.00. Borrningen kommer att pågå till 19.00 måndag till onsdag till och med vecka 41.
 • Både borrning och sprängning medför höjda ljudnivåer. Vid sprängning kan även någon mindre skakning att märkas i intilliggande byggnader. Varje sprängning föregås av signaler.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare Projektbyrån, 072-204 49 65
Mahbod Kabirifar, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 63 14
Mikael Nydahl, teknikchef/projekteringsledare parkeringshuset,
In3prenör, 072-856 31 30

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.