Artikelbild 25 maj 2021

Bygginfo maj-juni

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyresgästanpassningar mm

Inne i fastigheten pågår hyresgästanpassningar i lokaler för både nya och befintliga hyresgäster.

 • Systembolaget har tillfälligt flyttat till tunnelbaneplan under tiden för ombyggnation av deras lokal. Återflytt och invigning sker 1:a juni.
 • Fix My Phone har flyttat till lokalen mellan Akademibokhandeln och Presentix.

Fixmyphone.jpg

Fix My Phone i sin nya lokal.

 

Södra torget och södra entrén

 • I och med ombyggnationen vid södra entrén är delar av södra entrén avstängd.
 • Ett nytt entréparti ska monteras.
 • Arbeten pågår med att bygga lokaler till Danderyds Kommun ovanför södra entrén.
 • I maj har arbetsytan på Södra Torget minskats ned.

 

Södra torget och södra entrén

 • I och med ombyggnationen vid södra entrén är delar av södra entrén avstängd.
 • Ett nytt entréparti ska monteras.
 • Arbeten pågår med att bygga lokaler till Danderyds Kommun ovanför södra entrén.
 • I maj har arbetsytan på södra torget att minskats ned.

 

Södra kontorshuset

 • En glasruta ska bytas ut. Preliminärt datum för detta är 8/6. Parkeringen närmast södra kontorshuset kommer då att vara avstängd. Bytet av glas är väderberoende, så det finns tre reservdatum inplanerade: 9/6, 15/6 och 16/6.

 

"Butiksgatan" (våning 4)

 • Renovering av taket och golvet mellan Elgiganten och södra entrén kommer att pågå till sommaren.

Butiksgatan maj.jpg

Delar av butiksgatan har fått nytt golv, men det återstår golvläggning söderut.

 

Fasaden mot E18

 • Ytan mellan E18 och centrumfasaden kan komma att användas som uppställningsplats för till exempel kranbil. Vid behov kommer flaggvakter finnas på plats.
 • En mindre yta utanför Södra kontorshusets lastplats kommer användas av projektet för avlastning av material och uppställning av avfallskärl.
 • Fasadarbeten på den nedre delen fasaden mot E18 kommer att pågå.

 

Fasaden mot Golfvägen

 • Fasadarbeten pågår

 

Störningstider mm

Att totalrenovera ett centrum låter en del men vi försöker att styra vissa extra störande arbeten som till exempel borrning i betongstommen och bilning till vissa tider.

 • Störande arbeten är tillåtna fram till kl 09 samt mellan kl 12-13.
 • Arbeten som kan störa kontor är tillåten efter kl 17.
 • Arbeten som kan störa butiker är tillåten efter kl 19.
 • Det är inte tillåtet att arbeta efter kl 10 på ”butiksgatan” på plan 4. Enstaka material och sop-transporter tillåts under centrumets öppettider.

(Centrumledningen godkänner undantag emellanåt för brådskande arbeten).

 

Övrigt

 • Det mesta av arbetena sker dagtid, men det utförs också arbeten under kvällar och helger.
 • Bygghissarna är stängda och låsta nattetid, förutom vid nattarbeten.
 • Tömning av containrar sker dagtid med kranbil.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare, Projektbyrån, 072-204 49 65

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.