Artikelbild 01 sep 2016

Projektinformation, september 2016

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eventuella arbeten med höjda ljudnivåer sker mellan 07.00 - 17.00. Avvikelser redovisas nedan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuella moment och förändringar vid Södra Torget
(södra kontorshuset)

 

Markarbeten under september

  • Bergschakt och betongarbeten fortgår vecka 35 - 37, kl 06.30 - 19.00.
  • Borrningar och eventuellt någon ytterligare sprängning kommer att genomföras, vilket kan medföra höjda ljudnivåer.
  • Natten mellan den 13:e och 14:e september kommer kommer arbeten med höjda ljudnivåer att pågå för att koppla om fjärrkyla, detta då den inte får stängas av dagtid.

Byggarbeten under september

  • Uppförande av byggbodar pågår under vecka 37 (12-17 september).
  • Installation av kran för kommande arbete med stommar pågår under vecka 37 (12-17 september).
  • Övergångstället över Mörbygårdsvägen vid byggarbetsplatsen kommer att flyttas cirka 25 meter söderut i början av september.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuella moment och förändringar i samband med
det nya parkeringshuset öster om E18

 

  • Sprängningar med höjda ljudnivåer kommer att pågå under tre veckor, med start vecka 36 och tre sprängtider per dag: 10.00, 14.00 och 19.30. Vid dessa tider stängs Mörbyleden och E18 av under cirka två minuter.
  • Pågående markarbeten samt omläggning av vattenledning fortsätter under september. För vattenledning kommer sprängning att ske, med start någon gång mellan vecka 37 och 41.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare Projektbyrån, 072-204 49 65
Thomas Sjöström, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 68 02

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.