Artikelbild 03 dec 2020

Bygginfo december

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyresgästanpassningar mm

Inne i fastigheten pågår hyresgästanpassningar i lokaler för både nya och befintliga hyresgäster. För att inte störa julhandeln sker endast mindre arbeten i anslutning till butiker, bland annat vid glastrapphuset (hiss 13) och i lokalen där Teknikmagasinet tidigare låg. 

 

Södra torget och södra entrén

 • I och med ombyggnationen vid södra entrén är delar av södra entrén avstängd.
 • Nedmontering av väderskydd och ställningar på södra entrén är inplanerat att utföras nattetid under vecka 49.
 • En skjutdörr till södra entrén kommer att levereras och sätta upp under december.
 • Under de närmaste veckorna kommer det sättas upp byggstaket på delar av södra torget för att skapa en yta för kranbilar. Besökare till Mörby Centrum som kommer gå via den södra entrén kommer att gå i en gång som nu håller på att byggas längs fasaden framför Frisörerna och delvis Phil’s Burger.

MörbyC 201203.jpg

MörbyC 201203_2.jpg

Byggyta vid Södra torget

 

Fasaden mot E18

 • Ytan mellan E18 och centrumfasaden kan komma att användas som uppställningsplats för till exempel kranbil. Vid behov kommer flaggvakter finnas på plats.
 • En mindre yta utanför Södra kontorshusets lastplats kommer användas av projektet för avlastning av material och uppställning av avfallskärl.
 • Fasadarbeten på den nedre delen fasaden mot E18 kommer att pågå.
 • Fasaden på trapphuset mot E18 kommer att bli klart under december.

 

Störningstider mm

Att totalrenovera ett centrum låter en del men vi försöker att styra vissa extra störande arbeten som till exempel borrning i betongstommen och bilning till vissa tider.

 • Störande arbeten är tillåtna fram till kl 09 samt mellan kl 12-13.
 • Arbeten som kan störa kontor är tillåten efter kl 17.
 • Arbeten som kan störa butiker är tillåten efter kl 19.
 • Det är inte tillåtet att arbeta efter kl 10 på ”butiksgatan” på plan 4. Enstaka material och sop-transporter tillåts under centrumets öppettider.

(Centrumledningen godkänner undantag emellanåt för brådskande arbeten).

 

Övrigt

 • Det mesta av arbetena sker dagtid, men det utförs också arbeten under kvällar och helger.
 • Bygghissarna är stängda och låsta nattetid, förutom vid nattarbeten.
 • Tömning av containrar sker dagtid med kranbil.
 • Varmgaraget på Golfvägen håller fortsatt stängt för arbeten t.o.m. 15 januari.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare, Projektbyrån, 072-204 49 65

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.