Artikelbild 13 okt 2017

Projektinformation oktober 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Södra kontorshuset

Södra kontorshuset, Danderyds CentrumMontage av glasfasaden kommer ske under större delen av oktober där en kranbil kommer att vara på plats. Glaset kommer att transformera utseendet på fasaden och kommer att ge det första riktiga intrycket av hur det färdiga huset kommer att se ut. Man kan se glasfasaden som hud över det metallskelett som sticker ut överallt på fasaden och har varit tekniskt komplex att utföra, men tanken är att den ska ge en modern och innovativ gestaltning på byggnaden. Plåtslagare kommer också vara på plats för att jobba på taket. Arbetstiderna kommer att vara mellan ca 06.30 – 20.00 och även inkludera helgerna.

-----------------------------------------------------------------------------------

Östra parkeringshuset

Trapphuset/hisshallen kommer att byggas ut mot E18. Det kommer att monteras en stålstomme ut från hörnet av trapphus/hisshall mot hushörnet vid berget. Ett nät ska täcka berget intill P-huset som blir klart under oktober – detta för att förhindra att det faller sten ner på E18 och in i P-huset. Den vita plasten över byggnadens fasad kommer fortsätta vara på plats för att hålla ett varmt inomhusklimat både för målning och för invändig golvbeläggning. Golvbeläggningen är redan klar på flera våningar men kommer upp till toppen under oktober. Installationsarbeten pågår för fullt med kanalisation och kabeldragning. Metallkonsoler fortsätter monteras på fasaden för att sedan kunna montera fasadmaterialet på. Det kommer fortsatt vara flera leveranser till lossningsplatsen, framför allt må-to kl. 06:30-19:00.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kvälls- och nattarbeten 


Arbeten på Södra kontorshuset kommer under hösten att ske även kvällstid och helger. Det mesta sker invändigt men även visst arbete med fasaden kommer att ske på obekväma tider på kvällar. Dessa är dock inte särskilt störande.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare södra kontorshuset, Projektbyrån, 072-204 49 65
Johan Lönn, projektledare östra parkeringshuset, Projektbyrån, 070-635 23 86
Mahbod Kabirifar, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 63 14
Rikard Pegel, projektchef parkeringshuset,
In3prenör, 070-099 29 04

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.