Artikelbild 03 jul 2017

Projektinformation, juli-augusti 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Just nu


Vid ny- och ombyggnationen av Danderyds centrum har miljö och hållbarhet ett stort fokus. Skandia Fastigheter har beslutat att miljöcertifiera alla sina om- och nybyggnationer. Det nya Danderyds Centrum kommer att certifieras enligt det internationella systemet BREEAM.  BREEAM står för: BRE Environmental Assessment Method, vilket är ett miljöcertifieringssystem som först utvecklades i Storbritannien. Varje bedömning görs med nio kriterier för miljöprestanda. Några av de miljö- och hållbarhetsaspekter som man arbetar med i BREEAM är bland annat att minimera energianvändningen och  enbart använda giftfria material. Uppnå ett bra och hållbart inomhusklimat för hyresgäster och kunder, avfallshantering samt att främja och försöka öka den biologiska mångfalden i närmiljön. Dessa frågor inkluderas i byggprocessens alla delar, från tidig planering och utformning av byggnaden till byggande och förvaltning av det nya centrumet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Södra kontorshuset


Under sommaren kommer taket och fasaden tätas. Inomhus sker montering innerväggar och undertak, även arbeten med rör, el- och ventilationssystem.
Arbetena sker dagtid mån-fre mellan kl. 7-18 och kan medföra buller och tunga transporter 4-7 st/dag.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nya parkeringshuset


Arbeten med att resa stommen för huset tar ett uppehåll under juli, istället pågår arbeten invändigt. De sista betongpelarna kommer att monteras.  Arbetstiderna utökas och sker mellan 06.30-16 måndag till fredag och kan medföra buller och tunga transporter. Under augusti kommer sedan arbetet med stommen att påbörjas igen, då kommer även arbeten med målning att påbörjas.
Arbetena sker då dagtid mellan kl 6.30-18, ev. helgarbete kan förekomma. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbeten på Golfvägen 


Arbetsområdet utvidgas och varmgaraget med infart från Golfvägen blir stängt ett par veckor under tiden som arbetet pågår. Parkering hänvisas till P däcket likt tidigare.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunens arbeten vid busstorget


Kommunen kommer under sommaren att iordningställa cirka 30 p-platser på busstorget.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare södra kontorshuset, Projektbyrån, 072-204 49 65
Johan Lönn, projektledare östra parkeringshuset, Projektbyrån, 070-635 23 86
Mahbod Kabirifar, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 63 14
Rikard Pegel, projektchef parkeringshuset,
In3prenör, 070-099 29 04

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.