Artikelbild 01 dec 2017

Projektinformation december 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Östra parkeringshuset

Under december kommer fasaden kring p-huset att växa fram ännu tydligare då det börjar monteras ett rostfritt nät som skall sitta runt hela huset. I garagedelen monteras de sista installationerna. Hissarna kommer att monteras och taket på hisstoppen sätts på plats. Teknikrum/undercentraler på plan 1 och 2 håller på att växa fram då murning av väggar under brodelen pågår. Asfalt kommer att läggas både uppe på sista garageplanet och på brodelen bredvid E18.

Det är något lugnare vid lossningsplatsen nu när slutet av bygget närmar sig. Arbetstiderna är 06:30-19:00 vardagar, men eftersom en del av arbetena är väderberoende kan helgarbete förekomma.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Södra kontorshuset

De två första hyresgästerna flyttar in under december och anpassningar av deras lokaler slutförs. Övriga hyresgästlokaler anpassas inför inflyttningarna som kommer att ske under första halvåret av 2018.

Delar av byggplanket tas bort i början av december och i slutet av månaden hoppas vi få parkeringen i bruk. Viss avgränsning kommer att finnas då glasfasaden fortsätter att monteras under hela december och är inte klar förrän i januari 2018. Byggbodarna lyfts bort i början av december och detta frigör marken så att den kan återställas. Vid återställningen av marken kommer en del tillfälliga markarbeten göras.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kvälls- och helgarbeten 

Kvälls- och helgarbete vid Södra kontorshuset kommer att fortsätta i ungefär samma utsträckning som tidigare men inget planerat arbete anses kunna medföra buller eller störningar för kringliggande byggnaderna

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare södra kontorshuset, Projektbyrån, 072-204 49 65
Johan Lönn, projektledare östra parkeringshuset, Projektbyrån, 070-635 23 86
Mahbod Kabirifar, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 63 14
Rikard Pegel, projektchef parkeringshuset,
In3prenör, 070-099 29 04

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.