Artikelbild 31 jan 2017

Projektinformation, februari 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuella moment och förändringar vid Södra Torget
(södra kontorshuset)

Arbetena under februari kommer att fortgå som under januari:

 • Dagliga tunga transporter ca 4-7 gånger per dag, kl. 7-18
 • Mobilkranen kommer användas mellan mån-fre kl. 7-18 och kommer då medföra buller
 • Kontinuerlig användning av slagborr mån-fre mellan kl. 7-18
 • Visselpipa används när utfackningspartier lyfts
 • Om det kommer snöfall under februari så kommer kompressor användas för att med högtrycksluft blåsa bort snön och det medför då buller
 • Svetsning mån-fre mellan kl. 7-18
 • Nya momenten är att under v.4 startar montage av utfackningspartier samt arbeten med fläktrum och montage av fönster, dessa kommer pågå hela februari..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuella moment och förändringar i samband med
det nya parkeringshuset öster om E18

 

 • Arbetet med betongkulverten längst bergväggen kommer att fortsätta
 • Under februari fortsätter även arbetet med grundläggning och montage av betongstommen till p-huset

  Detta kommer att innebära:
 • Dagligen tunga transporter mellan kl. 6.30 -18.00
 • Tornkranen kommer att användas och då medföra buller
 • Kontinuerlig användning av slagborr
 • Arbetstiderna kommer att vara 6.30-18.30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommunens arbeten vid nya busstorget

 

 • Danderyds kommun kommer att fortsätta sitt arbete med ledningsomläggning vid nya busstorget under februari
 • Infarten till den gamla busshållplatsen kommer fortsatt att vara avstängd, och gångstråket leds om

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare södra kontorshuset, Projektbyrån, 072-204 49 65
Johan Lönn, projektledare östra parkeringshuset, Projektbyrån, 070-635 23 86
Mahbod Kabirifar, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 63 14
Rikard Pegel, projektchef parkeringshuset,
In3prenör, 070-099 29 04

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.

För information om byggarbeten vid busstorget, kontakta Richard Nilsson på Danderyds Kommun:
richard.nilsson@danderyd.se.