Artikelbild 18 feb 2020

Bygginfo februari

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyresgästanpassningar mm

Inne i fastigheten pågår hyresgästanpassningar i lokaler för både nya och befintliga hyresgäster.

 • Information Danderyd har flyttat till lokalen bredvid Akademibokhandeln.
 • Synoptik har flyttat till lokalen bredvid Forno Romano.
 • Danderyds Bibliotek har stängt under perioden 2/3-13/4.
 • Välkomstcenter i Danderyd har tillfälligt flyttat till Golfvägen 6.
 • Frisörerna kommer att tillfälligt flytta till fd Synoptiks lokal 18/2. De kommer att flytta tillbaka i början av april.
 • Swedbank har stängt under tre månader (januari-mars) i samband med arbeten vid södra entrén. De öppnar igen 6/4.
 • Synsam har tillfälligt flyttat till lokalen bredvid Åhléns (plan 3). De kommer att vara där under tre månader (januari-mars) i samband med arbeten vid södra entrén.
 • Stjärnurmakarna har tillfälligt flyttat till lokalen bredvid Lyxx (plan 4). De kommer att vara där under tre månader (januari-mars) i samband med arbeten vid södra entrén.
 • Fix My Phone har tillfälligt flyttat till ytan mellan Lyxx och bankomaterna. De kommer att vara där under sex månader (januari-juni) i samband med arbeten vid södra entrén.
 • I och med ombyggnationen vid södra entrén kommer halva butiksgatan (den delen som ligger längs med fasaderna för Swedbank, Synsam och Stjärnurmakarna) att vara avstängd med byggplank under första kvartalet. Sedan kommer dessa butiker att flytta tillbaka till sina tidigare lokaler.

 

Södra entrén

 • Måndag 10/2 påbörjas arbetet med att riva delar av plåttaket över Södra påbyggnaden och påbörja etapp ett av arbetet med Södra påbyggnaden.
 • Under februari kommer montering av byggställning och väderskydd fortsätta vid södra entrén, ”postenhuset” (där bland annat Mörby Tobak och Danderyds Begravningsbyrå ligger) och över den östra delen av Mörby Centrum som ligger vid södra entrén och mot E18.

 

Golfvägen

 • Lastplatsen på Golfvägen 6 utanför Välkomstcenter kommer vid behov användas för uppställning av kranbil för lyft av byggmaterial upp på och över taket. Detta kommer begränsa framkomligheten på gatan. För att besökare till Välkomstcenter, fotgängare och cyklister tryggt ska kunna passera kommer flaggvakter finnas på plats. Framkomlighet med bil till Golfvägens nedre del kommer vid dessa tillfällen vara mycket eller helt begränsad.
 • Förberedande arbeten för ventilationstorn (2x3 meter) pågår. I samband med detta kommer det skapas en ny gångväg till Golfvägen 4B. Tidigare var planen att den skulle tas i bruk i januari, men det kommer bli senare. Inget datum är klart än.
 • Tömning av containrar sker dagtid med kranbil.
 • Bygghissen är stängd nattetid.

 

Fasaden mot E18

 • På ytan mellan E18 och fasaden kommer t ex kranbil, pump-/sugbil och periodvis att ställas upp. Vid behov kommer flaggvakter finnas på plats.
 • Montering av byggställningar pågår.

 

Borrtider mm

Att totalrenovera ett centrum låter en del men vi försöker att styra vissa extra störande arbeten som till exempel borrning i betongstommen och bilning till vissa tider.

 • Borrning är tillåten fram till kl 09 samt mellan kl 12-13.
 • Arbeten som kan störa kontor är tillåten efter kl 17.
 • Arbeten som kan störa butiker är tillåten efter kl 19.
 • Det är inte tillåtet att arbeta efter kl 10 på ”butiksgatan” på plan 4. Enstaka material och sop-transporter tillåts under centrumets öppettider. (Centrumledningen godkänner undantag emellanåt för brådskande arbeten)

 

Övrigt

 • Det mesta av arbetena sker dagtid, men det utförs också arbeten under kvällar och helger.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare, Projektbyrån, 072-204 49 65

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.