Artikelbild 01 jun 2017

Projektinformation, juni 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Just nu

 

Nya parkeringshuset kommer att stå klart i början av 2018, då med ca 520 nya parkeringsplatser. Parkeringshuset kommer att ha 9 våningsplan och ytan motsvarar ytan av 2,5 fotbollsplaner! Ett nytt modernt parkeringssystem införs och det blir ännu smidigare att parkera. Det nya parkeringshuset kommer att dockas ihop med det befintliga och så småningom byggs en skyway mellan parkeringshuset och centrum. Alla material och byggprodukter som används vid byggnationen registreras i en loggbok och ska klara BVBs miljökrav (byggvarubedömningen). Ett visst antal av parkeringsplatserna kommer att finnas där laddning av el- och hybridbilar blir möjligt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Södra kontorshuset

 

Arbeten fortsätter med fasaden där den monteras på plats och nu tätas. Inomhus sker montering av hiss och innerfasader, även sprinklersysten och ventilation. Under juni kommer mobilkranen att tas ner. Arbetena sker dagtid mån-fre mellan kl. 7-18 och kan medföra buller och tunga transporter.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nya parkeringshuset

 

Arbeten med att resa stommen för huset fortsätter. Arbetstiderna utökas och sker mellan 06.30-20 måndag till lördag och kan medföra buller och tunga transporter.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbeten på Golfvägen

 

Arbeten med fjärrvärmeledningar pågår och beräknas vara klart till midsommar. Ledningar ska förläggas mellan bostadshuset (Golfvägen 10) och centrumet, arbetet innebär en begränsad framkomlighet. Efter midsommar utvidgas arbetsområdet då avloppsrör som ligger djupare skall bytas ut. Varmgaraget med infart från Golfvägen blir då återigen stängt ett par veckor under tiden som arbetet pågår. Parkering hänvisas till P däcket likt tidigare.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare södra kontorshuset, Projektbyrån, 072-204 49 65
Johan Lönn, projektledare östra parkeringshuset, Projektbyrån, 070-635 23 86
Mahbod Kabirifar, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 63 14
Rikard Pegel, projektchef parkeringshuset,
In3prenör, 070-099 29 04

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.