Artikelbild 20 sep 2017

Projektinformation september 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Södra kontorshuset


Mycket pågår inomhus med färdigställande av ytskikt och inredning. Utvändigt sker under septemer till december färdigställande av fasadarbeten och även vissa schaktarbeten för anslutning av fiber, elförsärjning etc.

OBS! Under denna tid fram till december kan det komma att pågå arbeten på kvällar och helger. Dessa är dock inte så störande att grannar ska behöva påverkas. Helgen vecka 38 och 1-2 nätter vecka 38 och 39 kommer det att pågå nattarbeten där man schaktar för fiber vid södra kontorshuset. Detta görs för att kunna hålla passagen fri under öppettider då brandutrymningsvägar inte får blockeras. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nya parkeringshuset


Under september monteras de sista delarna  av byggnadens stomme. Smärre efterarbeten med betonggjutning utförs och fästen för kommande fasad sätts på plats.

Invändigt målas tak och väggar växelvis med beläggning av golv och körytor. Byggnaden har för arbetet klätts in för att hålla temperaturen jämn. Elektriker och andra hantverkare är på plats för installationer.

Det sker fortfarande en hel del transporter till lossningsplatsen framförallt måndag-torsdag klockan 6:30-19.00.

Det pågår även arbeten (golvbeläggningsarbeten) på helger, men det är inget som ska störa omgivningen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kvälls- och nattarbeten 


Arbeten på södra kontorshuset kommer under hösten att ske även kvällstid och helger. Det mesta sker invändigt, men visst arbete med fasaden kommer att ske på kvällstid.

Arbeten kan komma att ske nattetid vid Södra Torget vecka 38. Detta pga att man schaktar för fiberstråk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare södra kontorshuset, Projektbyrån, 072-204 49 65
Johan Lönn, projektledare östra parkeringshuset, Projektbyrån, 070-635 23 86
Mahbod Kabirifar, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 63 14
Rikard Pegel, projektchef parkeringshuset,
In3prenör, 070-099 29 04

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.