Artikelbild 01 feb 2023

Bygginfo jan-mars 2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mörby Centrum växer vidare
Skandia Fastigheter har tagit beslut om att bygga ut Mörby Centrum med ca 4 000 kvadratmeter under de närmaste åren.

  • En ny butiksgata byggs på vån 3 med invigning planerad till augusti 2023. Det blir ca 10 st nya lokaler med 2–3 restauranger som kommer att ha uteserveringar och/eller entréer mot Golfvägen.
  • Det blir en ny större utbyggnad västerut mot Norra torget (busstorget). På de nedre våningarna kommer det att skapas fler butikslokaler och på de övre våningarna byggs kontor. Byggstart är planerad till 2023–2024.
  • Området vid Taco & Deli Bar intill Lindex på våning 4 ska rustas upp. Taco & Deli Bar kommer som planerat att stänga den 31/3. Ytan på 1600 kvm kommer att moderniseras och installationer från 70-talet bytas ut. Ett byggplank med sittytor framför kommer att skärma av under byggtiden. Projektet beräknas vara klart januari 2024.

Golfvägen rustas upp
Golfvägen öppnar upp igen för fordonstrafik preliminärt i maj. Arbetet med ombyggnationerna sker i etapper t.o.m. hösten 2024, och öppnas upp allteftersom arbetet blir färdigt.

Rulltrapporna byts ut
Rulltrappan mellan våning 3–4 i Mörby Centrum byts ut v.13–17. Ett byggplank kommer att monteras upp som skydd och besökare hänvisas till trappan intill, hissar, trapphus och våra andra entréer.

P-huset, plan 1 och 2
Delar av plan 1 kommer att vara avstängt för golvarbete t.o.m. våren 2023. Linjemålningen för nya p-platser, nytt golv och nya golvbrunnar ska ordnas. Byggplank kommer att monteras upp där arbeten pågår. Ytterligare en hiss kommer att öppnas upp från plan 1 till våning 7. Mer info kommer.

Ny centrumentré öppnar upp från parkeringsplan 2
Vindfånget med den nya entrén vid Hemköp på parkeringsplan 2 öppnar upp med fler hissar till centrumet och ytterligare en entré till Hemköp. under våren 2023. En ny nödutgång placeras i Hemköp ut mot Mörbyleden.

Centrumet renoverar befintliga WC på våning 5
Ett WC-projekt har pågått sedan årsskiftet. Syftet är att förbättra och utöka våra hygienutrymmen för centrumets besökare.

Ny restaurang 2023 – O’Learys
I augusti 2023 inviger O’Learys sin nya restaurang i Mörby Centrum. Restaurangen kommer att ligga i den nya butiksgatan som skapas på våning 3. De kommer att ha en egen entré och uteservering mot Golfvägen. Därmed kan de ha öppet när centrumet har stängt på kvällen.

Nya butiker och café 2022
Hösten 2022 invigdes Kjell & Co och Waynes Coffee i Mörby Centrum. I Lindex gamla lokal etablerar sig Brandstore som en pop-up fram till mars 2023.

Ny lastkaj och avfallshantering
Ny varuhiss och lastkaj har färdigställts på Mörbyleden 6. Vid den nya lastkajen har även ett helt nytt system för avfallshantering och källsortering installerats. Avfallshanteringen sköts tillsammans med Ragn Sells. När den nya lastkajen är i drift kommer den gamla att rivas - klart våren 2023.

Ställverk har bytts ut
Vårt ställverk (anläggningen för distribution av elkraft till Mörby Centrum) har moderniserats under december i 2022.

Södra torget färdigställs
Södra torget får nya stenplattor, sittytor, träd och buskar och beräknas färdigt under våren 2023.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.