Artikelbild 23 apr 2018

Projektinformation april 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Östra parkeringshuset

P-huset kompletteras med fler hänvisningsskyltar för att förenkla tillgängligheten för besökarna. Dessutom tas några parkeringsplatser bort på plan två för att skapa yta för ett nytt körfält för utfart.

Våning 9 och 10 färdigställs med läggning av gjutasfalt och driftsättning av belysning.

Gällande fasader så färdigställs den södra fasaden med den guldiga sträckmetallen. Vidare så blir norra och östra fasaden färdigställd med frisen som löper längs fasaden under sträckmetallen där belysningen kommer att installeras i dito.

Infartsportalen färdigställs och det kommer att asfalteras vid in- och utfart och upp i rampen som löper längs norra fasaden.

Trapphusets glasfasad kommer att kläs med sträckmetallvingar. Arbeten med stuprör och belysning i ljusgårdar kommer också att utföras.

Vad gäller störningar så pågår diverse justeringsarbeten i p-huset. Vid störande arbeten som eventuellt behöver utföras tidigt på morgonen eller sen kväll så sker detta alltid i överenskommelse med Skandia Fastigheter/Projektbyrån. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Södra kontorshuset

Det mesta arbete som pågår inomhus sker på entrévåningen med färdigställande av hyresvärdens arbete för restaurang- och cafélokalerna. Vid slutet av april får hyresgästerna möjlighet att ta över och påbörja sina egna inredningsarbeten.

Utomhus kommer läggning av takplattor samt fönsterputsning att ske. Arbete kring provisoriskt färdigställande av markytorna i anslutning till södra kontorshuset påbörjas.

Provisorisk uppskyltning av parkeringsplatsen sker tills att den slutliga planen för den kommunala markplaneringen kring huset är klar och implementerad.

Busshållplatsen kommer att flyttas tillbaka till östra sidan av Golfvägen. Det är dock inte klart när denna flytt kommer att ske.

Störande arbetet utförs under de tidigare överenskomna tiderna.

Inget helg- eller nattarbete är inplanerat under april. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare södra kontorshuset, Projektbyrån, 072-204 49 65
Johan Lönn, projektledare östra parkeringshuset, Projektbyrån, 070-635 23 86
Mahbod Kabirifar, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 63 14
Rikard Pegel, projektchef parkeringshuset,
In3prenör, 070-099 29 04

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.

För information om Skandia Fastigheters renovering av
bostäder på Golfvägen, besök www.skandiafastigheter.se/golfvagen.