Artikelbild 21 dec 2023

Bygginfo januari 2024

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Golfvägen
Arbetet på Golfvägen, som vetter mot centrumet är nu färdigställt och korttidsparkering längst med centrumet är nu öppnad. Plantering av växter kommer att ske till våren.

Till våren kommer även markarbetet med delen av Golfvägen som vetter mot bostadssidan att fortsätta och efter det kommer asfaltering att kunna ske. Golfvägen är fram till dessa belagd med asfaltsgrus och vintersäkrad.

Butiksöppningar
Hemtex och Hawaii Poké öppnade i nya lokaler på våning 3 i slutet av novembe samt popupen Bonage. MQ öppnade också upp sin butik på våning 4 i slutet av november.

Livsstilsbutiken Behagligt har öppnat en popup med inredning, mode och skönhet, på våning 3.

I februari slår Rituals upp dörrarna för sin nya butik på våning 4, i Hemtex tidigare lokaler.

Arbete på ytan utanför Lindex
Golvet på denna yta är nu utbytt och harmoniserar med övriga centrumytor. Vi har satt upp spotlights i taket för att säkerställa en god belysning. Arbetet i taket, med att säkerställa en bättre och mer effektiv ventilation i centrumet, kommer at fortsätta efter årsskiftet.

Hissarna
Vi har fortfarande vissa utmaningar med de nyinstallerade hissarna. Leverantören jobbar skyndsamt med detta och försöker lokalisera problemet för att säkerställa att hissarna ska fungera enligt plan.

Hiss 8 beräknas öppna i slutet av vecka 51, förutsatt att besiktningen blir godkänd.

Hiss 4 kommer att stängas vecka 2 för att bytas ut. Hänvisningsskyltar kommer att tas fram till övriga hissar. Arbetet beräknas ta c:a 10 veckor.

Hisshallen för hiss 7,6 och 3, på vån 1, har öppnat, lagom till julhandeln. Efter årsskiftet kommer arbete med att byta ut taket och belysningen på denna yta, att ske.

Planerade arbeten under Q1

 • En ny centrumentré kommer att öppnas i fasaden mot E18
  I början av 2024 öppnar en ny entré från E18, in till våning 3. Till en början kommer det att vara en provisorisk dörr, vilken kommer att bytas ut till en riktig entrédörr någon gång under 2025. Tydliga skyltar kommer att hänvisa bussresenärer som går av bussarna på E18, till den nya entrén.
 • Lednings- och fiberbyte under Mörbyleden samt bygge av ny nätstation bakom busstorget planeras under Q1
  Under denna period kommer ett körfält att vara avstängt på Mörbyleden och promenadstråket som i dag går längst centrumets fasad kommer att ledas längre ut från fasaden.
  Taxistoppet kommer pga detta att flyttas från Mörbyleden till andra sidan gatan, längst ner på Gamla landsvägen.

Januari 2024 1.JPG

 • Etablering av ny nätstation bakom busstorget planeras under Q1
  I samband med byggnation av ny nätstation kommer, i slutet av Q1, delar av ytan framför centrumet mot busstorget att behöva spärras av. Under vissa perioder kommer det vara möjligt att gå längst med fasaden, men under andra perioder kommer ett gångstråk att upprättas ut mot körbanan på busstorget. Vi kommer att säkerställa tydliga hänvisningsskyltar till och från våra entréer.

Januari 2024 2.JPG

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70