Artikelbild 05 feb 2024

Bygginfo februari 2024

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Butiksöppningar

  • Den 1 februari öppnade Elon Ljud & Bild på våning 4.
  • Den 15 februari slår Rituals upp dörrarna till sin nya butik på våning 4, i Hemtex tidigare lokaler.
  • Ny aktör är på väg in i Teknikmagasinets tidigare lokal.


Arbete på ytan utanför MQ och Lindex

Arbetet i taket, utanför MQ och Lindex, för att säkerställa bättre och mer effektiv ventilation i centrumet, kommer att påbörjas måndagen den 19/2 och pågå i cirka 10 veckor.

Arbetet kommer att ske i taket på hela ytan, men man kommer endast att avskärma den del av ytan som man jobbar med vid varje enskilt tillfälle. Detta innebär att hela ytan inte kommer att behöva spärras av, utan man kan lätt ta sig fram på ytan. Däremot kommer vi inte ha möjlighet att ha sittgruppen framme under denna period. Vi hänvisar övriga sittytor i centrumet under denna period.

Eventuellt störande arbete kommer att förläggas innan kl. 8 på morgonen.

Hissarna

  • Hiss 8 är nu i bruk, men kommer att behöva stängas av under hela eller delar av vecka 7, då man ska dra nya hissmatningar till hiss 4, 5, 8 och 9. Skylt kommer att hänvisa till övriga hissar.
  • Hiss 4 har stängts av för att ersättas med en ny hiss som beräknas vara i bruk i början av mars. Skyltar på hissen hänvisar till övriga hissar.
  • Tyvärr är hiss 9 ur bruk och det är inte möjligt att laga denna. Vi har därför valt att montera ner hissen i förtid för att ersätta den med en ny hiss som beräknas vara i bruk i månadsskiftet april/maj. Rivningen av hissen kommer att ske på tider då centrumet är stängt.
  • När hissarna 4 och 9 åter är i bruk kommer hiss 5 att bytas ut.

Rulltrapporna

I slutet av mars kommer väggen bredvid rulltrappan från våning 3 till våning 4, vid Elon, att behöva bytas ut. Arbetet beräknas ta cirka två veckor. Under denna period kommer vi att behöva stänga av den nedåtgående rulltrappan och hänvisa kunderna till trappen eller till den andra rulltrappan mellan våning 3 och 4, alternativt till hissarna. Efter detta arbete kommer vi att behöva genomföra ett arbete i taket ovanför rulltrappan, men då planerar vi att ha en byggnadsställning över rulltrappan så att både nedåtgående och uppåtgående rulltrapporna kan vara i bruk.

I slutet av april kommer ett motsvarande arbete att behöva genomföras i rulltrappan mellan våning 2 och 3.

 

Golfvägen

Arbetet på Golfvägen, som vetter mot centrumet är nu färdigställt. Till våren kommer markarbetet med den delen av Golfvägen som vetter mot bostadssidan att fortsätta. Med anledning av det kommer en inhägnad yta med byggmaterial att kvarstå längst med Golfvägen.

Hål som har uppkommit i vägbeläggningen till följd av väderomslagen åtgärdas löpande.

Taxistoppet kommer att flyttas till Gamla Landsvägen

I början av mars kommer en lyftkran att placeras utanför byggnadsställningen utmed Mörbyleden. Kranen kommer att användas vid bygget av den nya ventilationsanläggningen på centrumtaket. Med anledning av detta kommer en avspärrning av denna yta att ske och Taxistoppet kommer att behöva flyttas från Mörbyleden till andra sidan gatan, längst ner på Gamla landsvägen.

Pressbyrån flyttar ut på Busstorget i april

Vecka 9 kommer en yta på Busstorget bakom Blomsterhandlaren, mot Golfbanevägen, att spärras av för att förbereda uppförande av en paviljong till Pressbyrån. Pressbyrån kommer i slutet av april att flytta sin verksamhet till Paviljongen, med anledning av att vi ska påbörja arbetet med att uppföra Västra tillbyggnaden.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70